Kyyjärven verkkolehti | marraskuu 2007
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Julkilausuma

20.11.2007 T.Härkönen / Vanhusneuvosto

Kyyjärven vanhusneuvosto laati julkilausuman vanhuspalvelujen järjestämisestä kokouksessaan ke 14.11.2007

VANHUSTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN

Vanhusten suhteellinen määrä kasvaa tulevaisuudessa: he ovat suurin palvelujen käyttäjäryhmä. Eliniän pidentymisen myötä tarvitaan entistä moninaisempia palveluita; yhä useampi sairastuu dementiaan. Laitospaikat eivät vastaa tämän ajan tarpeita, joten paikkoista osan muuttaminen asumispalveluyksiköiksi tukisi asukkaiden "hyvää elämää".

Vanhusten yksilöllisyyden kunnioittaminen ja omatoimisuuden tukeminen.

Kyyjärven vanhusneuvosto esittää:

* Dementiaa sairastaville olisi perustettava oma erillinen asumisyksikkö. Veteraanien palvelusäätiön tilojen soveltuvuus tulisi selvittää. Jokaisella asukkaalla  olisi oltava oma huone, jossa tutut huonekalut ja muut esineet loisivat turvallisuutta ja kodinomaisuutta, mikä on tärkeää nimenomaan dementikoille. Samoin asianmukainen päivärytmi ja viriketoiminta tukevat asukkaiden omatoimisuutta ja toimintakyvyn säilymistä. Vanhuspalveluiden nykyinen henkilöstö riittänee: määrää on lisätty, samoin tieto-taitoa esim. oppisopimuskoulutuksilla, sairaanhoitajia on kolme. Yhteistyö seurakunnan kanssa tulisi selvittää.

* Kivirannan vanhainkodin läheisyyteen tulisi rakentaa hyvätasoinen vanhusten rivitalo/pienkoti, jossa olisi asuntoja myös aviopareille. Nykyisin kehitysvammaisten asuntolana toimivan vanhainkodin alakerran käyttöä vanhusten palveluasumiseen tulisi miettiä uudelleen. Sivukylien tyhjentymisen myötä vanhukset joutuvat muuttamaan keskustaan, mikä luo paineita rakentamiseen.

* Yksinäisyys on merkittävimpiä masennuksen aiheuttajia, varsinkin vanhuksilla. Siksi tulisi aloittaa vanhusten päiväkeskustoiminta, mikä vaatisi tilat ja henkilön toteuttamaan toimintaa. Kolmannen sektorin mahdollisuuksia tuottaa näitä palveluja tulisi selvittää.

* Lisäksi tulisi selvittää esim. 5 vuoden tähtäimellä hoitoa tarvitsevien vanhusten määrä ja tarvittavat hoitosuunnitelmat ja laatia käytännön toteuttamistoimet.