Kyyjärven verkkolehti | toukokuu 2009
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Kyyjärvi esittää Pohjoiseen Keski-Suomeen yhteistä kehittämisyhtiötä

29.5.2009 Matti Muukkonen

Kunnanhallitus kirjelmöi naapurikuntien hallituksille asiasta

Kyyjärven kunnanhallitus päätti keskiviikkona tehdä virallisen esityksen Saarijärven-Viitasaaren seudun kunnille yhteisen kehittämisyhtiön perustamisesta. Taustalla on erityisesti huoli tulevaisuudesta sekä Pohjoisen Keski-Suomen kehityksen osalta että seutukunnat tilastoyksikköinä lakkauttavan ministeriön päätöksen vaikutuksesta seutuohjelman toteuttamiseen. Kunnanjohtaja Matti Muukkosen mukaan olisi äärimmäisen tärkeää varmistaa kesäkuun alussa seutuedustajistossa hyväksyttävän seutuohjelman toteutuminen. ”Hyvä sisältö on jo valmiina, toteuttajataho vain puuttuu”, Muukkonen toteaa.

Kehittämisyhtiöasia ei ole uusi, vaan siitä on keskusteltu eri muodoissaan jo useiden vuosien ajan. Kyyjärvellä itsellään on ollut viimeiset kaksikymmentä vuotta oma yhtiönsä, Kyyjärven Kehitys oy, jonka lopettamista on valtuuston päätösten mukaisesti valmisteltu kevään aikana. Samanaikaisesti vanhan Saarijärven seudun kunnat ovat käyneet neuvotteluja yhteisen elinkeinoyhtiön perustamisesta. Viime viikolla Suomen yrittäjien järjestämässä kunnallisjohdon seminaarissa Tallinnassa syntyi osan kunnanjohtajien kesken kuitenkin ajatus käydä laajempi neuvottelukierros yhtiöstä, johon perinteisen elinkeinotoimen ohella myös seutuhallinto yhdistettäisiin. Neuvottelujen avaajaksi valittiin Kyyjärvi, kunnassa jo olevan valtuuston linjauksen vuoksi.

”Kevään aikana olen ollut myös yhteydessä Jyväskylän kaupungin johtoon koskien mahdollista yhteistyötä JJÄ-kehityskäytävän kanssa. Heitä kiinnostaisi yhteistyö esimerkiksi bioenergian osalta, mutta nykyisellään meidät koetaan liian hajanaiseksi alueeksi. Yhteinen kehittämisyhtiö olisi meidän kunnanhallituksen näkemyksen mukaan avain yhteistyön rakentamiseen tältä osin”, Muukkonen tuo esiin.

Jo aiemmin kivijärveläinen kansanedustaja Anne Kalmari (kesk.) on vahvasti linjannut yhteisen elinkeinoyhtiön puolesta. Myös seudun elinkeinoelämä julkaisi viime syksynä selvän mielipiteensä, jossa toivottiin kuntia yhteistyöhön. ”Myös yrittäjäjärjestöä on tältä osin kuultu ja viesti on ollut yhteistyötä toivova”, Muukkonen totesi.

Lisätietoja: Matti Muukkonen, matti.muukkonen@kyyjarvi.fi, 050-3522394.

Kunnanhallituksen kirje seutukunnan kunnille:

Kannonkosken,
Karstulan,
Kinnulan,
Kivijärven ja
Pihtiputaan kunnanhallituksille sekä
Saarijärven ja
Viitasaaren kaupunginhallituksille.

Asia : Seudullinen kehittämisyhtiö
Viite: Kyyjärven kunnan talousarvio 2009, kohta 2.2.3.1., Kyyjärven kunnanhallituksen kokous 27.5.2009

Arvoisa vastaanottaja,

Kyyjärven kunnanvaltuusto on vuoden 2009 talousarviossaan linjannut tahtonsa lakkauttaa kuntakonserniin kuuluvan tytäryhtiön Kyyjärven Kehitys oy:n. Kunnanvaltuuston näkemyksen mukaan yhtiö on nykymuodossaan tarpeeton, sillä sen hartiat eivät ole tarpeeksi leveät täysipainoiseen kehittämiseen. Kehitystyön seudullistuessa on tarpeen yhdistää voimavaroja ja osaamista paremman huomisen turvaamiseksi.

Kevään aikana Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven kunnat sekä Saarijärven kaupunki ovat viritelleet yhteistyötä elinkeinosektorin osalta. Olemme keskustelleet yhteisen elinkeinoyhtiön perustamisesta vanhalle Saarijärven seudulle. Tämä prosessi on edelleen kesken, sillä kevään seutukeskusteluissa on syntynyt ajatus toisen neuvottelukierroksen käymisestä koko Pohjoisen Keski-Suomen alueella. Tällöin mukaan neuvotteluihin otettaisiin myös Witas-kunnat, Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari. Toiveissa myös olisi, että tässä yhteydessä Karstula tulisi mukaan keskusteluihin.

Tarve yhteiselle elinkeinoyhtiölle syntyy seudullisen yhteistyön kehittymisestä ja seutukuntajaon lakkauttamisesta. Saarijärven-Viitasaaren seudulla on luotu uusi seutuohjelma, jota ryhdytään piakkoin toteuttamaan. Kun poliittisesti olemme pystyneet luomaan yhteisen tahtotilan, olisi syytä varmistaa myös se, että ohjelman käytännön toteuttaminen on mahdollista. Tässä yhteydessä on siis syytä pohtia seutuohjelmalähtöistä toimintamallia ja organisaatiota. Esityksemme on, että perustettaisiin uusi seudullinen kehittämisyhtiö, jonka omistaisivat kaikki Saarijärven-Viitasaaren seudun kunnat sekä mahdollisesti JAMK, joka on ollut kiinnostunut omistajuudesta. Tämän kehittämisyhtiön toiminta ja organisaatio rakentuisi seutuohjelman pohjalle, jolloin luontevaa olisi fuusioida koko seutuhallinto kehittämisyhtiön yhteyteen varsinkin, kun varsinainen seutukuntamalli tullaan ensi vuoden alusta lakkauttamaan.

Yhteinen yhtiö olisi riittävän uskottava kumppani mahdollisille yhteistyötahoille, kuten esimerkiksi JJÄ-kehityskäytävälle, jonka osalta viesti on ollut yhteistyötä toivova, mutta vain tilanteessa, jossa pystymme tarjoamaan yhteistyöhön jotain. Yhteistyökumppaneiden etsiminen tulee olemaan tulevaisuudessa tarpeen, sillä tulevalla nousukaudella kilpailu seutujen / alueiden kesken on tiukkaa. Jos haluamme pysyä tässä kehityksessä mukana, tulisi meidän olla keskenämme yksimielisiä kehityksen tarpeesta.

Kyyjärven kunta toivoo, että esittäessään uuden kehittämisyhtiön perustamista ja seutuhallinnon fuusioimista siihen jokainen kunta katsoisi avoimesti tulevaisuuteen. Tiedämme, että aivan kaikki eivät ole olleet kannattamassa rakenteiden ja voimien yhdistämistä tältä osin, mutta toivoisimme, että ainakin siinä tilanteessa, että kaikki seutumme kunnat olisivat lähdössä hankkeeseen mukaan, ajatus saataisiin toteutettua.

Pyydämmekin nyt kunnan- ja kaupunginhallituksia ottamaan kantaa 12.6. mennessä siihen, oletteko periaatteellisesti valmiit keskustelemaan yhteisen yhtiön perustamisesta, johon seutuhallinto yhdistettäisiin. Mikäli aikataulu ei ole kuntanne osalta mahdollinen pyydämme teitä ilmoittamaan, milloin esityksemme pystytte käsittelemään.

Kyyjärvellä 27.5.2009

Jouko Huumarkangas                                         Matti Muukkonen
kunnanhallituksen puheenjohtaja                         kunnanjohtaja

Jakelu          Kannonkosken kunta, kunnanhallitus
                   Karstulan kunta, kunnanhallitus
                   Kinnulan kunta, kunnanhallitus
                   Kivijärven kunta, kunnanhallitus
                   Pihtiputaan kunta, kunnanhallitus
                   Saarijärven kaupunki, kaupunginhallitus
                   Viitasaaren kaupunki, kaupunginhallitus

Tiedoksi       Saarijärven-Viitasaaren seutuedustajisto