Kyyjärven verkkolehti | kesäkuu 2010
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Kyyjärven Muukkonen toivoo lisää elinvoima-avauksia

24.6.2010 Matti Muukkonen

"TEKKI on väline välttää tai ainakin lieventää painetta lähivuosien mittaviin leikkauksiin ja veronkorotuksiin"

Kyyjärven kunnanjohtaja Matti Muukkonen toivoo Saarijärven-Viitasaaren seudun kuntajakoselvityksessä kunnilta ja yksityisiltä lisää elinvoimaa kasvattavia ehdotuksia. Kunnanjohtajan mukaan nyt olisi aika käynnistää positiiviseen kierteeseen tähtäävä keskustelu, jossa jokainen niin kuntalainen, luottamushenkilö ja virkamies kuin mediankin edustajat lähtisivät positiivisella hengellä ideoimaan uutta, jolla hyvinvointia voidaan kasvattaa. Vain positiivisen ja tulevaisuussuuntautuneen kehityshengen avulla voidaan pohjoisen Keski-Suomen suunta kääntää kohti elinvoimaisuutta.

”En ole täysin varma siitä onko nykymekanismimme, jossa me kunnissa, seudulla tai maakunnissa ennakkoon sovimme sen, mikä ala on nyt meidän tuleva Nokiamme, olisi mitenkään hyvä ratkaisu. Tällaiseen suunnitelmallisuuteen perustuva ajattelu kun kasvattaa sitä riskiä, ettei todelliset helmet koskaan pääse läpi rahoitusseuloista”, Muukkonen tuo esiin. Hänen mukaansa onkin todella myönteistä, että uusi kunta on pohtinut ns. TEKKI-rahaston perustamista, josta voitaisiin pienillä siemenrahoilla rahoittaa ideointia ja mallinnusta lähes alalla kuin alalla. ”Usein ongelma on se, ettei ketään sijoittajaa löydy hyvinkin raakileisiin ideoihin, jolloin ne jäävät toteuttamatta. Jos meillä olisi rahasto ja toimisto, joka auttaisi innovatiivisia ideoita eteenpäin, voisimme kuin itsestään ratkaista myös alueen taloudelliset ongelmat. Tosiasia kuitenkin on, että kauppa se on joka kannattaa ja jota syntyy vain keksimällä vaihdettavaksi tarkoitettuja hyödykkeitä”, Muukkonen toteaa.

Kunnanjohtaja Muukkosen mukaan uusi elinvoimainen ajattelu edellyttää kolmea keskeistä asiaa: 1) innovatiivisia ihmisiä, 2) ideoiden taloudellista tukemista sekä 3) välineitä, joilla ideoita viedään eteenpäin vaihdettaviksi hyödykkeiksi. ”TEKKIin on toki rekrytoitava kovia ammattilaisia, mutta suurin potentiaali on meidän kuntalaisissa ja henkilöstössä, joidenka kyvyt on otettava täysmääräisesti käyttöön. TEKKI-rahasto sekä muu yritys- ja tekesrahoitus ovat tarpeen, jotta idearikkaiden ihmisten päästä visiot saadaan muiden ymmärrettävään muotoon. Tärkeimpänä välineenä sen sijaan on verkosto, joka toimillaan pystyy auttamaan aloittelevaa yrittäjää tai idean keksijää eteenpäin uuden liiketoiminnan synnyttämisessä.

Osana Kannonkoskeen, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien sekä Saarijärven ja Viitasaaren kaupunkien strategista kuntajakoselvitystä on hahmoteltu uudentyyppistä työ-, elinkeino- kehittämis-, kaavoitus- ja innovaatioyhtiötä (TEKKI), jonka tarkoituksena on toiminnallaan kääntää mahdottomaksi yhtälöksi seutukunnalla muodostumassa oleva työvoiman tuleva romahdus ja ikääntyvien määrän dramaattisen kasvu siedettäväksi kokonaisuudeksi siten, ettei palveluja tarvitse tulevaisuudessa leikata, eikä veroja nostaa ainakaan niin paljon kuin nyt näyttäisi olevan tarve.  

Lisätietoja: Matti Muukkonen, matti.muukkonen@kyyjarvi.fi, 050-3522394.