Kyyjärven verkkolehti | maaliskuu 2006
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Toimi Kankaanniemi avasi blogin

Tätähän ne valtamedian edustajat Presidentinvaalien jälkeen vähän arvelikin. Blogit ovat tulleet jäädäkseen ja poliitikot tulevat ottamaan niitä käyttöön kiihtyvällä tahdilla.

Uudenlainen, orastava mediaekosysteemi

Tulevaisuuden journalismin jalanjäljillä; Journalismikritiikin vuosikirja 2006. Siinä huikeita termejä ja teos, jotka eivät varmaan tulleet mieleen vajaa vuosi sitten kun Nopola News polkaistiin liikkeelle.


Tapahtumia
Hengellisiä tapahtumia
Kokouskutsut
Menovinkkejä

Tarja Halonen : Suomen maataloudella on tulevaisuus

Suomen Tasavallan Presidentti Tarja Halonen

Presidentinvaalin 2006 voittaneen ehdokkaan kirjoitus Nopola Newsin lukijoille on helmi - maaliskuun pääkirjoitus ja julkaistaan virkaanastumispäivänä pääuutisena.

Maatalous ei ole eikä saa olla Suomessa uhanalainen, häviävä elinkeino. Niin kauan kuin me suomalaiset haluamme syödä ja tuottaa suomalaista ruokaa, Suomen maatalous säilyy.

Maaseudun elinvoimaisuus ei rakennu yksinomaan maatalouden varaan, vaan siihen tarvitaan monipuolista toimintaa. Hyviä esimerkkejä tästä yrittäjätoiminnasta on paljon. Maaseudun yrittäjätoiminta tarvitsee toimivaa infrastruktuuria, kuljetuksia, postia, rahaliikennettä, laajakaistayhteyksiä. Niiden järjestämisessä tarvitaan yhteistyötä ja myös yhteiskunnan panosta.

Yhteisen maatalouspolitiikan ehtoja on muutettu melko nopeaan tahtiin. Tämä on varmasti vaikeuttanut nuorten viljelijöiden päätöksentekoa. Suomalaiset viljelijät ovat kokeneet EU-jäsenyyden aikana monia maatalouspolitiikan muutoksia ja ne jatkuvat myös tulevaisuudessa. Unionin laajentumisesta päätettäessä yhteisen maatalouspolitiikan menot vahvistettiin vuoteen 2013 asti.

 

Minulla on ollut tilaisuus tavata vuosien aikana maaseudun yrittäjiä, niin nuoria kuin pitkään alalla olleita. Tapaamisista ja vierailuista on jäänyt mieleen, että kaikista haasteista huolimatta maatalousyrittäjillä on realistinen usko elinkeinonsa tulevaisuuteen. Kotimaisuudella on arvonsa nykypäivänkin Suomessa.

 

Meidän on huolehdittava omista kansallisista eduistamme, kansallisesta maataloustuotannosta ja elintarvikeketjusta. Maataloustuotteiden maailmankaupan vapauttamisesta hyötyvät kehitysmaat, jotka saavat mahdollisuuksia taloudelliseen kehittymiseensä. Suomalaiselle viljelijälle kaupan vapauttaminen merkitsee kilpailun asteittaista lisääntymistä.

 

Maatalouden kannattavuuden paraneminen on paljon kiinni tuottavuuden kasvusta ja maatalousyrittäjien omista ponnistuksista. Kysymys on yksikkökoon kasvusta, mutta ei vain siitä. Myös liitännäis- ja oheiselinkeinojen lisääntyminen, monipuolinen yrittäjyys, voi olla ratkaisu. Uskon, että esimerkiksi energiantuotanto voisi olla yksi tulevaisuuden toimiala.

 

Ympäristö on meidän kaikkien yhteisellä vastuulla. Maanviljely on maisemanhoitoa ja asianmukaisilla viljelymenetelmillä myös vesien hoito onnistuu. Ympäristöohjelmat on rakennettava maaseudun väen kanssa yhteisymmärryksessä, jotta niiden vaatimukset ja tavoitteet olisivat myös käytännön toiminnassa saavutettavissa. Me kaikki voimme osallistua yhteisiin talkoisiin hyväksymällä sen, että ympäristönhoidolla on hintansa.