Kyyjärven verkkolehti | syyskuu 2007
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Katso lisäkuvat   

Kyyjärven taajaman tulvakartat ovat valmistuneet

5.9.2007 Erkki Sorsamäki

Keski-Suomen ympäristökeskuksen toimesta on laadittu uudet Kyyjärven taajaman tulvakartat

Keski-Suomen ympäristökeskuksen erikoissuunnittelija Timo Sokka vieraili Kyyjärvellä tiistaina 4.09.2007. Hän tutustui mm. Kyyjärven suositellun alimman rakentamistason soveltamiseen käytännössä. Ongelmia aiheuttaa vedenpinnan  suuri vaihtelu. Vedenpinnan vaihtelu on  n. 2,6 metriä.

Kyyjärvellä keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuvaksi tulvaksi tulvakartan teon yhteydessä arvioitiin korkeus N60+152,80 m. Ympäristökeskuksen www-sivuilla alimmaksi suositelluksi rakentamiskorkeudeksi on mainittu N60+153,20 m. Kyyjärven korkein havaittu tulva on ollut vuonna 1982 N60+152,60 m.

Kuvassa Timo Sokka näyttää mittalatalla missä alin rakentamiskorkeus  eräällä rakennuspaikalla  olisi. Ongelmia tulee siinä soveltuuko rakennus ympäristöönsä jos se rakennetaan  korkeuden mukaisesti. Alimman rakentamiskorkeuden määrittämisongelmaa on lähestytty määrätyn tulvakorkeuden toistuvuuden määrittämisen kautta silloin, kun vesistöstä on olemassa pitkäaikaiset ja säännölliset vedenkorkeushavainnot. Nyt tutkitaan vielä mikä on maaston korkeussuhteiden vaikutus mahdollisen tulvan nousuun. Onko mahdollista alentaa alinta suositeltua rakentamistasoa? Määrittäminen on kaiken kaikkiaan vaikeaa, koska varmuudella ei voi kukaan ennustaa ilmaston muutosta ja sadantaa kuinka se kehittyy.

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman suurtulvatyöryhmän loppuraportissa  (työryhmämuistio MMM2003:6) mukaan uudet rakennukset ja muut rakenteet tulisi sijoittaa siten, että kerran 100 vuodessa toistuva tulva ei aiheuttaisi niille merkittävää vahinkoa. Suurtulvatyöryhmä ehdotti myös muutosta maankäyttö- ja rakennuslakiin, jotta tämä asia otettaisiin siinä huomioon. Ihmisten turvallisuuden ja terveyden tai ympäristön kannalta erityisen tärkeät toiminnot tulisi työryhmän mukaan suojata vielä tätä harvinaisemmiltakin tulvilta. Vertailun vuoksi vuonna 2002 ilmestyneen oppaan (ympäristöopas 52, SYKE, YM, MMM) mukaan alin rakentamiskorkeus määritettäisiin kerran 50 vuodessa toistuvan tulvan avulla, johon lisätään vielä varmuusvara. Lopputulos tätä menetelmää käytettäessä on suunnilleen sama kuin MMM:n uudemmassa menetelmässä.

Kyyjärven tulvakartat löytyvät www.ymparisto.fi/tulvakartat.