Kyyjärven verkkolehti | maaliskuu 2009
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Kunnanvaltuuston ja iltakoulun antia

4.3.2009 Matti Muukkonen

Kunnanjohtaja toivoo kansalaiskeskustelua siitä, olisiko Kyyjärvi valmis ottamaan pakolaisia vastaan torjuakseen väestökadon

Kyyjärven kunnanvaltuusto kokoontui tiistaina 3.3.2009 vuoden toiseen ja historiallisesti ensimmäiseen videoituun kokoukseensa. Kokouksessa korjailtiin edellisen kokouksen päätöksiä tilintarkastuslautakunnan (sekä vanhan että uuden osalta) ja sivistyslautakunnan valinnan osalta, jonka lisäksi päätettiin osallistumisesta Suomen kuntarahoitus oyj:n osakeantiin. Myös kunnan jäsenten ja valtuutettujen tekemät aloitteet merkittiin tiedoksi, samoin kuin kunnanvaltuustolle osoitettu kirje koskien kunnanvaltuuston juhlakokouksessa 6.12. tekemää päätöstä järjestää veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen viikoittainen viriketapahtuma.

Kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen kunnanvaltuusto aloitti myös historialliseksi luonnehdittavan, ensimmäisen avoimen iltakoulun. Iltakoulun aluksi kunnanjohtaja Matti Muukkonen esitteli näkemyksensä kunnan taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden visioista. Kunnanjohtajan mukaan tulevaisuudessa kunnan suurin haaste on asukasluvun pieneneminen ja ikääntyminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei tulevaisuudessa ole mahdollista saavuttaa vastaavaa hyvinvoinnin määrää aiempaa pienemmällä työvoimalla. Näin ollen kunnan on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa joko kuntaliitosta, joka kunnanjohtajan mukaan on aina poliittinen ja poliittisten päätöksentekijöiden tekemä ratkaisu, tai väestömäärän kehitykseen vaikuttamista.

Väestömäärään vaikuttaminen voidaan tehdä joko luonnollisesti (hankkimalla valtionsisäistä kuntaan muuttoa tai työperäistä maahanmuuttoa) tai vastaanottamalla pakolaisia, joita koulutetaan työvoimaksi. Kunnanvaltuustossa pidettyjen puheenvuorojen mukaan luonnollista kuntaan muuttoa on yritetty edistää jo vuosia, joskin edelleen on tarpeen kehittää erilaisia porkkanapaketteja. Toinen vaihtoehto on kunnanjohtajan esittämä pakolaisten vastaanotto, johon valtuusto suhtautui myönteisesti. Niinpä kunnanjohtajalle annettiin mandaatti jatkoselvityksiin ennen varsinaisen vastaanottopäätöksen tekemistä mahdollisesti myöhemmin keväällä.

Kunnanjohtajalle annettiin mandaatti myös selvittää mahdollisia yhteistyökuvioita naapurikuntien kanssa. Kunnanvaltuusto kannattaa yhteisen elinkeinoyhtiön perustamista seutukunnalle, jonka lisäksi suhtautuminen teknisen puolen, erityisesti ympäristönsuojelun ja rakennustarkastuksen yhdistämiseen oli positiivinen. Tulevaisuudessa on tarpeen keskustella myös sivistyspalvelujen yhteisestä järjestämisestä seutukunnalla. Sosiaali- ja terveyspalveluthan (ml. ympäristöterveydenhuolto, pl. päivähoito) on vuoden alusta jo toteutettu SoTe-kuntayhtymän ja perusturvaliikelaitos Saarikan toimesta seudullisena. Vuokra-asuntojen seudullisesta yhteistyöstä sen sijaan on linjattu jo kunnan talousarviossa. Kuntaliitoksen osalta kunnanvaltuuston kanta näyttäisi olevan edelleen aiemman valtuuston linjauksen mukainen, joskaan sitä ei pidetä ajankohtaisena.

Iltakoulun anti oli siis varsin runsas ja se antoi suuntaviivoja kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan työhön. Varsinaisia päätöksiä ei kokoontumisessa tehty.

Lisätietoja: Matti Muukkonen, matti.muukkonen@kyyjarvi.fi, 050-3522394.