Kyyjärven verkkolehti | maaliskuu 2010
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Kyyjärvellä historiansa paras tulos

31.3.2010 Matti Muukkonen

Kunnanjohtaja ennustaa tuleviksi vuosiksi kurjuutta väestökadon vuoksi

Kyyjärven kunta teki vuonna 2009 historiansa parhaan taloudellisen tuloksen. Huolimatta siitä, ettei kunta suostunut leikkaamaan kesken vuoden mitään palveluita eikä korottamaan verojaan, päätyi tulos 804 t€ ylijäämäiseksi (asukasta kohti n. 523 €). Vuosikate nousi jopa 1,192 M€:on (asukasta kohti n. 776 €). Tulos parani edellisestä vuodesta lähes 68 % (2008: 481 t€). Poistoja kunta kirjasi 388 t€ (2008: 348 t€), mutta investoi reilulla 935 t€:lla. Vuonna 2009 toimintakulut olivat 8,717 M€ (2008: 8,647 M€) ja toimintatuotot 1,267 M€ (2008: 1,544 M€). Suuri osa muutoksista toimintatuotoissa selittyi siirtymisellä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueeseen, SoTe-kuntayhtymään.

Kyyjärven hyvää tulosta selittävät aisoissa pysyneet kustannukset sekä julkisrahoituksen osuuden kasvu. Verotulot kasvoivat edellisvuodesta yhteensä n. 130 t€ ja valtionosuudet n. 140 t€. Yhteensä verotuloja kunnalle kertyi 4 068 604 € ja valtionosuuksia 4 371 360 €.

Taseen osalta loppusumma kasvoi 14,682 M€:on (31.12.2008: 14,446 M€). Ylijäämiä Kyyjärvelle on kertomusvuoden jälkeen kertynyt yhteensä 3,408 M€ eli yli 2200 € per asukas. Lainaa Kyyjärvellä oli vuoden 2009 lopussa 4 725 204 € eli 3 076 € per asukas, joka on 276 797 € vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus oli 52 %, joka on 10 %-yksikköä parempi kuin edellisenä vuonna. Myös omavaraisuusaste parani 5 %-yksikköä, jonka myötä se on 61 %. Lainojen vastinparina kunnalla on noin 4,8 M€ sijoitettuna sijoitusrahastoihin eli kuntalaista kohden 3125 €, joka on siis enemmän kuin mitä kunnalla on velkaa.

Kertomusvuoden aikana kunta lakkautti oman kehittämisyhtiönsä ja ryhtyi harjoittamaan työ- ja elinkeinopolitiikkaa kunnan omana toimintana. Muut konserniyhtiöt päätyivät nollatuloksiin tai lieviin tappioihin johtuen lähinnä sähkön hinnan tai kunnan ostopalvelusopimuksien kallistumisesta. Kuitenkin kuntakonsernin osalta ylijäämää kirjattiin kokonaisuudessaan 690 t€, joka oli selvästi edellisvuotta parempi (2008: 326 t€).

Kunnanjohtaja Matti Muukkosen mukaan vuosi 2009 oli loistava, mutta väestökadosta johtuen kunnan on valmistauduttava heikkoihin vuosiin tulevaisuudessa. Jo vuoden 2010 hän ennakoi menevän miinukselle, mutta pääosin harkitusti. ”Teimme tarkoituksella suhdannetaantumaan soveltuvan budjetin vuodelle 2010 lisäten työ- ja elinkeinopalvelujen resursseja ja investointeja työllisyystilanteen parantamiseksi”, Muukkonen toteaa. Hänen mukaansa yllättäviä harmaita hiuksia kuitenkin näyttäisi tulevan sosiaali- ja terveyssektorilta, jotka pahimmillaan voivat sekoittaa kunnan talouden melko pahasti. ”Pari sataa tuhatta yllättäviä uusia ja pysyviä menoja käyttötalouteen on jotain jota emme oikein kestä. Myös henkilöstön jaksamisen turvaamiseksi tarvitsemme uusia vakansseja. Oma näkemykseni on, että Kyyjärven kuntalaisten kannalta parasta olisi kun pystyisimme saavuttamaan käynnissä olevassa kuntajakoselvityksessä tuloksen, jonka seurauksena muodostetaan uusi kunta, jonka hartiat ovat aiempaa leveämmät”, Muukkonen analysoi.

Muukkosen mukaan pelkästään kunnan väestökato aiheuttaa viiden vuoden tähtäimellä puolen miljoonan tulonmenetykset kunnan noin 9 miljoonan budjettiin. ”Lisäksi henkilöstön lisäystarve ja mainitsemani yllättävät uudet kulut nostavat ensi vuoden budjetissa kustannuksia jopa kolme-neljäsataatuhatta, eikä sosiaali- ja terveysmenojen pienenemistä ole näköpiirissä”, Muukkonen kertoo. Hänen mukaansa vuosikate tulee viiden vuoden tähtäimellä kääntymään pysyvästi miinukselle, eikä sitä ole korjattavissa enää leikkauksin, koska vuosien 2005–2009 talouden tasapainottamisohjelmalla kaikki tyhjät on jo otettu pois. ”Viime vuonna väkilukumme pieneni 22 henkilöllä, jonka nettovaikutus on vajaa 90 000 €. Tänä vuonna syntyvyyden on ennakoitu olevan reilu 15 lasta, mikä on selvästi viime vuotta parempi, mutta toisaalta tammi-maaliskuussa on kuollut jo 11 kuntalaista, joka viittaa jopa 40 poismenoon tämän vuoden aikana. Nettona pelkästään tämä tarkoittaa reilun 20 hengen vähentymistä ja yleensä kunnan väestötappiosta syntyvyysenemmistön negatiivisuus on selittänyt vain 1/3-osan eli muuttotappion kanssa voidaan puhua jopa 40-50 hengen vähenemisestä, jonka vaikutukset ovat kaksinkertaiset viime vuoteen nähden”, Muukkonen laskee.

Kunnanvaltuuston päätös mahdollisesta kuntaliitoksesta Saarijärven ja Viitasaaren kaupunkien sekä Kannonkosken ja Kivijärven kuntien kanssa on odotettavissa alkusyksystä. ”Nyt olisi tärkeä määritellä ne tavoitteet, joita uudelta kunnalta haluamme. Myös mahdollisia päätöksiä tulevaisuuden lisäinvestoinneista, kuten maanantaina esittämästäni sydän- ja verisuonitautiseulonnasta tulisi tehdä jo ennen kesää”, Muukkonen viestittää luottamushenkilöille.

Kunnanhallitus käsittelee ja allekirjoittaa tilinpäätöksen keskiviikkona 7.4. kello 18:30 alkavassa kokouksessa. Valtuustossa tilinpäätös on suunniteltu käsiteltävän 31.5., jolloin kunta on viemässä valtuuston kokouksen poikkeuksellisesti omistamansa kauppakeskus Paletin aulaan.

Lisätietoja: Matti Muukkonen, matti.muukkonen@kyyjarvi.fi, 050-3522394.