Kyyjärven verkkolehti | toukokuu 2012
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Eläinlääkintähuolto

12.4. - 9.5.2012Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Metsänhoitoyhdistyslaki uudistettava metsäomistajien lähtökohdista

24.5.2012 Juha Hakkarainen MTK/ JK

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen käynnistää odotetusti metsänhoitoyhdistyslain uudistamistyön. Koska yhdistykset ovat metsänomistajien yhteenliittymiä, myös uudistustyön tulee lähteä metsäomistajien tavoitteista – ei mistään muusta. Uudistamistyön taustalla oleva kilpailuneutraliteettivaatimus on saavutettavissa nimenomaan metsäomistajien päätösvaltaa lisäämällä ja byrokratiaa vähentämällä.

Valtiovalta tunnustaa metsänhoitoyhdistysten tarpeellisuuden koko metsäsektorille. Jos yhteiskunta asettaa metsänhoitoyhdistyksille jatkossakin metsäpoliittisia tavoitteita ja tehtäviä, uudistetun lain tulee antaa riittävät toimintaedellytykset näiden tehtävien hoitamiseksi. Tämä toteutuu esimerkiksi niin, että metsänomistajaksi tullessaan metsänomistajalla pitää olla oikeus liittyä yhdistyksen jäseneksi ilman erillistä hakemusta. Tämän jälkeen metsänomistaja voi tehdä päätöksen jäsenyydestään ilman metsänhoidollisia vaatimuksia ja valtion perimiä maksuja.

Tulevan metsänhoitoyhdistyslain pitää olla pelkästään raamilainsäädäntö yhdistystoiminnalle. Metsänhoitoyhdistysten strateginen ja operatiivinen kehittäminen ei kuulu valtiovallalle, vaan se on metsäomistajien oma asia. Metsänomistajat rahoittavat tulevaisuudessakin metsänhoitoyhdistysten toimintaa. On tärkeää, että metsänhoitomaksun poistuminen ei johda muihin lakisääteisiin maksuihin. 

Vaikka lainsäädäntö muuttuukin, yhdistysten merkitys metsäomistajien edunvalvojana ei katoa mihinkään, päinvastoin. Koko maan kattavalla metsänomistajaorganisaatiolla on sellaista annettavaa metsänomistajille, jota ei ole kenelläkään muulla, eikä missään muussa maassa. Metsäomistajalähtöinen edunvalvontakoneisto palveluineen ulottuu joka kylästä maakuntien kautta Helsinkiin ja Brysseliin saakka.

Metsänhoitoyhdistysten toimintaa on kehitetty pitkäjänteisesti ja kehittäminen jatkuu. Metsäomistajille tarjottavien palveluiden laadun ja edunvalvonnan näkökulmasta palveluketjumainen toiminta ja sen tiivistäminen ovat avainasioita. Uusi lainsäädäntö ei myöskään
saa olla tälle esteenä. 

Hakkaraisen kirjoitus vittaaa Maa- ja metsätalousministerin antamaan tiedotteeseen, joka on alla:

Metsänhoitoyhdistyslaki remonttiin
Helsinki 24.05.2012
Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen linjasi tänään metsänhoitoyhdistyslain uudistamisen periaatteet. Lain uudistamisen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti varmistaa tasapuolinen kilpailuasema eri toimijoille metsäpalvelumarkkinoilla. Samalla halutaan myös toteuttaa metsänomistajien valinnanvapaus palvelujen hankinnassa.

"On tärkeää, että nykyisten metsänhoitoyhdistysten toiminnan tuomat edut yhteiskunnalle ja metsänomistajille säilyvät. Metsänhoitoyhdistysten toiminta nähdään niin maa- ja metsätalousministeriössä kuin koko metsäalalla edelleen hyvin tarpeellisena ja koko yhteiskuntaa hyödyttävänä", korosti ministeri Koskinen.

Yllä mainitut tavoitteet saavutetaan uudistamalla metsänhoitoyhdistyslakia seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1. Metsänomistaja voi vapaasti valita, mihin yhdistykseen hän kuuluu. Yhdistyksen jäsenyydestä vapautuu ilmoitusmenettelyllä ilman kuluja.
2. Metsänhoitoyhdistys rahoittaa toimintansa keräämillään jäsenmaksuilla ja liiketoiminnan tuotoilla. Pakollinen, tähän asti verohallinnon keräämä metsänhoitomaksu, poistuu uudistuksessa.
3. Metsänhoitoyhdistyksiltä poistuvat toimialuerajat, jolloin metsänomistaja voi vapaasti valita palveluntuottajan haluamastaan yhdistyksestä.
4. Metsänhoitoyhdistysten toiminnan rajoitteet poistetaan metsänomistajille tarjottavien palvelujen osalta, jolloin yhdistys voi harjoittaa jäsentensä haluamaa palvelutoimintaa. Metsänomistajien päätösvalta yhdistyksissä kasvaa.

Laissa tullaan edelleen määrittämään metsänhoitoyhdistysten metsäpoliittiset tavoitteet ja tehtävät.
Metsänhoitoyhdistyksen tarkoituksena on edistää metsänomistajien metsätaloutta ja muita metsien hoidolle asetettuja tavoitteita. Käytännössä yhdistys tarjoaa jäsenilleen niitä palveluja, joita he tarvitsevat metsäomaisuutensa hoidossa ja metsätalouden harjoittamisessa.
"Olemme alkuvuoden aikana käyneet lukuisia keskusteluja metsäalan sidosryhmien kanssa ja uskon, että metsänhoitoyhdistyslain uudistus näillä periaatteilla saa laajan tuen", sanoo ministeri Koskinen. Valmistelutyö jatkuu virkamiestyönä ja eduskunta saa lakiesityksen käsittelyynsä näillä näkymin vuoden 2013 aikana.