Kyyjärven verkkolehti | kesäkuu 2012
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Sivistyslautakunnan myöntämien avustusten myöntämisperusteet ja hakuohjeet. Haku päättyy 11.6.2012!

23.1.2012 sívistyslautakunta/ Pirkko Kotanen

Sivistyslautakunta myöntää avustuksia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan järjestöille, rekisteröimättömille ryhmille ja yksityisille henkilöille. Haku päättyy 11.6.2012.

Hakemuksen liitteeksi toimintakertomus, toimintasuunnitelma, maksukuitit, tilinpäätöstiedot. Lisäksi hakemuksen mukaan selvitys yhdistyksiltä siitä miten toiminnasta on tiedotettu. Hakemukseen ei ole erillistä hakulomaketta vaan hakemus saa olla vapaamuotoinen. Hakemukset tulee jättää 11.6.2012 mennessä kirjallisena kunnanvirastoon osoitettuna Kyyjärven sivistyslautakunnalle.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolain mukaan kuntien tehtävä on tukea nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisoryhmien toimintaa, edistää ja tukea kulttuuritoimintaa, luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle ja tukea kansalasitoimintaa. Kunta on tukenut lain mukaista toimintaa myöntämällä avustuksia järjestöille, yhteisöille ja yksityisille.

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen avustukset haettavana vuosittain jälkikäteen kuluneesta toiminnasta. Hakuaika vuosittain marraskuun loppuun mennessä.

Sivistyslautakunta myöntää avustukset v. 2012 alkaen liitteen 3 mukaisesti, lisättynä koulutusavustuskohtiin (liikunta, nuoriso ja kulttuuri) enintään 50 %:n avustus sisältäen matkakustannukset tositteiden mukaan todellisista kustannuksista. Avustukset maksetaan jälkikäteen. Siirtymävuonna 2012 on kaksi hakukierrosta. 1. hakukierros on kesäkuun alussa tammi-toukokuun toiminnan perusteellaja 2. hakukierros joulukuussa kesä-marraskuun toiminnan perusteella. Kohtien 4 liikunnan tapahtuma-avustusta, projektiavustusta järjestöille ja kulttuuritoimen kohdeavustusta voidaan hakea muinakin aikoina.

Avustusta hakevien tulee pitää kirjaa ohjattujen tapahtumien osallistujamääristä, toimintavuoden tapahtumista ja niiden kustannuksista. Avustusperusteista tiedotetaan kuntatiedotteessa ja Nopolanewsissä sekä kirjeellä v. 2011 avustuksia saaneille tahoille.

Myönnettävien avustusten myöntämisperusteet ja hakuohjeet 3

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET

1. Ohjaustapahtuma-avustus rekisteröidyille urheiluseuroille ym. yhdistyksille

Joukkueurheilumuodossa ja ryhmäliikunnassa ja muussa urheilussa max. 3x/ryhmä/viikko. Ohjaaja edellytetään kaikkiin ohjaustapahtumiin. Liikutettavien määrä otetaan huomioon seuraavasti:

3-5+ohjaaja 5€

6-10+ohjaaja 10€

11-20+ohjaaja 20€

21-30+ohjaaja 30€

31-50+ohjaaja 40€

yli 50 50€

Avustuksen saaminen edellyttää toiminnan alkaessa ilmoittamista Nopolanewsissä ja kuntatiedotteessa.

2. Koulutusavustus rekisteröidyille urheiluseuroille: valmentaja- ,ohjaaja- ja seuratoimitsijakoulutus. Maksetaan enintään 50 % tositteiden mukaan todellisista kuluista.

3. Leiritoiminta-avustus rekisteröidyille urheiluseuroille: lajileiritoiminta, piirikohtaiset ja valtakunnalliset suurleirit, ei matkakuluja.

Enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.

4. Urheilu- ja liikuntatapahtuma-avustus: merkittävien urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestäminen, harkinnanvarainen, ei matkakorvauksia.

-kansainväliset

-kansalliset

Avustusta voidaan hakea ennen suuren urheilutapahtuman järjestämistä. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella tositteita vastaan enintään lautakunnan etukäteen päättämä summa.

5. Urheilun ja kulttuurin saralla menestyneiden palkitseminen.

Sivistyslautakunnalle voi jättää vuoden loppuun mennessä kirjallisen esityksen siitä, keitä tulisi palkita.

NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET

1. Kerhotoiminta-avustus nuorisojärjestöille

3-5 henkilöä +ohjaaja 5€ 6-10 henk. +ohjaaja 10 €

11-20 henk. +ohjaaja 20 € 21-30 henk. +ohjaaja 30 €

31-50 henk. +ohjaaja 40 € yli 50 henk. +ohjaaja 50 €

Avustuksen saaminen edellyttää tiedottamista Nopolanewsissä ja kuntatiedotteessa ennen toiminnan alkua.

2. Koulutusavustus nuorisojärjestöille

Ohjaaja- ja toimihenkilökoulutus, enintään 50 % todellisista kuluista tositteita vastaan.

3. Leiritoiminta-avustus järjestöille

Majoitus- ja ruokailukulut, ei matkakuluja. Enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.

4. Projektiavustus järjestöille

Kansainväliset, kansalliset ja paikalliset tapahtumat, joiden kulut ovat merkittävät, harkinnanvarainen. x % todellisista kuluista tositteita vastaan. Projekteihin voi hakea avustusta pitkin vuotta. Avustus maksetaan tositteita vastaan, enintään kuitenkin sivistyslautakunnan etukäteen määräämä summa. Myös nuorten vapaat toimintaryhmät voivat hakea.

KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET

1. Kerhotoiminta-yhdistyksille

3-5 henkilöä +ohjaaja 5€ 6-10 henk. +ohjaaja 10 €

11-20 henk. +ohjaaja 20 € 21-30 henk. +ohjaaja 30 €

31-50 henk. +ohjaaja 40 € yli 50 henk. +ohjaaja 50 €

2. Koulutusavustus

Ohjaaja-, toimihenkilökoulutusta, ei matkakuluja, enintään 50 % todellisista kuluista tositteita vastaan.

3. Leiritoiminta

Musiikki-, taide ym. kulttuurileirit, enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.

4. Kohdeavustus

Yksittäiset tapahtumat, joiden kulut merkittävät; harkinnanvarainen.

Esim. näyttelyt,,konsertit, laitteistot, julkaisutoiminta (kirjallisuus, musiikkituotanto), esiintymismatkat (myös ulkomaille).

Kohdeavustusta voi hakea pitkin vuotta, myös vapaat toimintaryhmät ja yksityiset taiteenharjoittajat. Kohdeavustusta myönnetään avustusvuoden kustannuksiin.

Hakemuksia ja lisätietoja sivistystoimenjohtajalta 044-4597017.

Urheilun ja kulttuurin saralla menestyneiden palkitseminen

Sivistyslautakunnalle voi jättää vuoden loppuun mennessä kirjallisen esityksen siitä, keitä tulisi palkita.

Paperiversion myöntämisperusteista saa pyytämällä sähköpostilla nopolankoulu@kyyjarvi.fi.