Kyyjärven verkkolehti | tammikuu 2006
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Mustan riihen puinti

Sulo Tamminen on tallentanut arvokasta tietoa entisajan riihessäpuinnista. Jotkut termit ja nimikkeet saattavat olla nuoremmalle väelle vieraita.Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Kunnan avustukset maatalouden harjoittajille vuonna 2006

23.01.2006 Kunnanhallitus

Kyyjärven kunnan talousarviossa on vuodelle 2006 varattu 15.000 euroa maaseutuelinkeinojen kehittämiseen Kyyjärven kunnan alueella.

Määrärahan käytöstä on aikaisempina vuosina päättänyt maaseutulautakunta. Maaseutulautakunnan tehtävien siirryttyä kunnanhallitukselle päättää em. määrärahan käytöstä kunnanhallitus.

Seuraavassa avustusten ehdot:

Investoinnit

Karjatalouden rakennusinvestoinnit, avustus 10 % TE-keskuksen vahvistamista kustannuksista, kuitenkin enintään 12.000 €/tila/hanke. Mikäli kohde ei ole TE-keskuksen rahoittama, maksetaan avustus rakennustarkastajan/-mestarin laatiman ohjekustannusarvion mukaan. Molemmissa tapauksissa edellytetään rakennustarkastajan/-mestarin valmiusastetodistusta.

Muiden karjatalouden tuotannollisten investointien osalta lautakunnalta voidaan hakea avustusta määrärahojen puitteissa, jolloin avustus voi olla 10 % maaseutuasiamiehen tarkastamista tositteiden loppusummasta, kuitenkin enintään 12.000 €/tila/hanke.

Maatalouden sivuelinkeinojen rakennus- ja laiteinvestointeja tuetaan enintään 10 %/8.000 € kunnanhallituksen harkinnan  mukaan määrärahojen puitteissa.

Kannustuspalkkiot

Maatilatalouden uutena yrittäjänä aloittavaa kotitaloutta kannustetaan muistolahjalla ja lahjakortilla yhteisarvoltaan 300 €.

Neuvonta- ja suunnittelupalveluiden tuki

Lanta-analyysit ja karjan jalostussuunnitelmat 40 %

Maksuvalmiuslaskelmat 40 % (vain investointirahoitus hakemuksiin) silloin, kun ei voida hyödyntää Vahva maaseutu - tai SPV -hanketta.

EU- tai kansalliseen investointitukeen oikeutettujen tuotantorakennusten ja niihin liittyvien rakennelmien rakennussuunnitelmat 40 %, kuitenkin enintään 500 €/tila ja hanke silloin, kun ei voida hyödyntää Vahva maseutu - tai SPV -hanketta. Korvaus voidaan maksaa, kun rakennushankkeen toteutukseen on ryhdytty.

Viljelystie- ja salaojitussuunnitelmat sekä niihin liittyvät kenttätyöt, tuki 40 %, kun työt on toteutettu.

Viljelyskarttojen laadinta täkymetrillä tai vastaavalla mitattuna, avustus 40 %.

Kyyjärven metsänhoitoyhdistyksen kunnan alueella laatimille metsätaloussuunnitelmille enintään 2.000 €/tila tai 2 €/ha. Tuki suunnataan ensisijaisesti Kyyjärvellä asuville metsänomistajille. Jos määrärahaa riittää, voidaan avustaa myös muualla asuvien Kyyjärven kunnan alueella metsää omistavien suunnitelmia. Avustettavan metsätaloussuunnitelman tulee aina sisältää myös kartoitus energiapuun käytöstä.

Koulutus

Maaseutuyrittäjien EU-koulutukseen ja neuvontaan yhteensä 850 €, ei kuitenkaan pakollisiin koulutuksiin.

Lisäksi kunnanhallitus päättää muista esim. koneyhteistyön edistämiseen liittyvistä rahoitusavustuksista.

Maatalouslomitus

Maatalouslomittajien työtunteja täydennetään 3.500 € (3,50 €/h), jos lomittajien työruntimäärä ei tule täyteen.

Muut

MTK:n Kyyjärven yhdistykselle maksetaan 2.500 €:n avustus viljelijöiden EU-tukihakemusten ennakkotarkastuksesta erillisen laskun perusteella.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan maaseutuasiamies Seppo Äijäseltä saatavalla lomakkeella, samalla hän tarkastaa maksukuitit ja ottaa niistä kopiot hakemuksen liitteeksi. Hakemukset osoitetaan kunnanhallitukselle.

Maaseutuasiamies tavattavissa Kyyjärven toimistossa tiistaisin ja torstaisin klo 8.30-15.30.

Kunnanhallitus