Kyyjärven verkkolehti | elokuu 2008
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

ENSIHARVENNUSTEN VEROHUOJENNUKSEN ARVO SAATETAAN YLIARVIOIDA

25.8.2008 Timo Leskinen/Jukka Kainulainen

Maan hallitus päätti alentaa määräaikaisesti puun myyntitulojen verotusta 50 %:lla ja myöhemmin 25 %:lla. Samassa yhteydessä ilmoitettiin, että ensiharvennusten täysi verovapaus päättyy jo elokuun 2008 lopussa.

Täysin verovapaita ensiharvennuskauppoja tehdään siis enää kuluvan viikon ajan. Sen jälkeen verohuojennus on sama kaikilla puukaupoilla eli 50 %.

Tilanne on metsänomistajien kannalta erittäin kiusallinen. Ensiharvennusten tarjonta on pompannut hetkellisesti ennätykselliselle tasolle. Tilanne on kaikkein vaikein pelkästään talvella korjattavissa harvennusleimikoissa, joita markkinoidaan pystykaupalla. Lähes kaikilla ostajilla on ensi talven korjuuseen mahtuvat harvennusleimikot pääosin ostettuna.

Tilannetta sekoittaa se, ettei verohuojennuksiin liittyvä lainsäädäntö ole valmis. Kukaan ei siis tiedä varmaksi huojennuksen piiriin pääsevien ensiharvennusmetsiköiden määrittelyjä eikä tarkkoja kulujen vähennysoikeuksia. Metsänomistajien kannalta tilanne on kohtuuton, koska lainsäädäntö valmistuu siis vasta ensiharvennuksiin liittyvän määräajan jälkeen.

Kuluvalla viikolla moni metsänomistaja valmistelee ensiharvennuskauppojaan täyden verovapauden määräajan umpeutumisen vuoksi. Kun pohditaan nopeita puukauppapäätöksiä, jokaisen metsänomistajan kannattaa pyrkiä arvioimaan mikä on mahdollisen 100 %:n ja 50 %:n verohuojennuksen todellinen arvo. Erityisen tärkeää on tarkastella, mikä on todellinen lisäarvo siitä, jos kiirehtii tekemään puukaupan elokuun loppuun mennessä.

Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi on tehnyt vaihtoehtoisia laskelmia verotuksen taloudellisesta merkityksestä. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella  tämä ”elokuun etu” on keskimäärin vajaa 2 euroa/m3.  Jos kohde saa kestävän metsätalouden rahoituslain tukea ei veroetua muodostune lainkaan, koska samaan kohteeseen ei voi saada sekä verohuojennusta että Kemera-tukea.

Harvennusleimikoiden puukauppoja tekevien metsänomistajien kannattaa kiinnittää huomiota veroedun lisäksi ainakin seuraaviin seikkoihin: hinta, hakattavat puutavaralajit, korjuujälki, korjuuaika sekä rahoitusaikataulu. Täyden verovapauden saaminen edellyttää, että rahat tilittyvät metsänomistajille 2009 loppuun mennessä. Jos ostotarjous on hinnallisesti heikko, ei veroetu riitä kompensoimaan mahdollisesti heikompaa hintaa. Ostajien väliset erot tarjouksissa ovat suuria, eikä tässäkään tilanteessa kannata tehdä puukauppapäätöstä pelkästään yhden tarjouksen perusteella. Metsänhoitoyhdistyksissä on paras puumarkkinatieto tässäkin tilanteessa.

Hallituksen verohuojennuspäätöksen ansiosta puukauppa on vilkastunut merkittävästi. Nyt on tärkeää ettei myönteistä kehityssuuntaa vaaranneta. Metsäteollisuudella on iso vastuu siitä, ettei lyhytnäköisellä hinnoittelupolitiikalla tehdä tyhjäksi veropäätöksen vaikutuksia.


Lisätietoja:

Timo Leskinen
johtaja, metsänomistajienliitto Järvi-Suomi
0400-754235

Jukka Kainulainen, Kyyjärven mhy; 0400-645613