Kyyjärven verkkolehti | maaliskuu 2009
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn EnglishBlogitVasen valikko

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Tuontipuu syventää lamaa

27.3.2009 Leskinen Timo / Jukka Kainulainen

Metsäteollisuuden Suomeen tuoma puumäärä vuonna 2008 oli yli 20 milj. m3. Teollisuuden puunkäyttömäärien pienentyessä iso tuontipuun varasto seisoo terminaaleissa. Kotimaassa puunkorjuu on jouduttu pysäyttämään ja kotimaisen puunkäytön mahdollisuuksia on menetetty.

Taantuma painaa Suomen taloutta rajusti. Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi muistuttaa metsäteollisuutta viime vuotisista kotimaan puunkäyttöön liittyvistä lupauksista. Tässä suhdannetilanteessa eikä tämän jälkeenkään, Suomi ei tarvitse tuontipuuta lainkaan. Jokainen tuontipuukuutio lisää työttömyyttä, alentaa maakuntien tulovirtoja ja syventää lamaa. Nyt metsäteollisuudelta kysytään todellista sosiaalista yhteiskuntavastuuta.

Väitteet suomalaisen puun kalleudesta Ruotsiin verrattuna eivät pidä paikkaansa.  Sen sijaan totta on se, että Suomen varastoissa seisoo kallista tuontipuuta. Viime vuoden tilastot kertovat koruttomasti Venäjältä ja Baltiasta tuodun kuitupuun olleen koko vuoden yli 20 euroa/m3 eli yli 50 % kalliimpaa kuin suomalainen puu.

Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi vaatii yhteiskuntavastuun nimissä, että tuontipuun virta on nyt vihdoin ja viimein pysäytettävä. Metsänomistajat haluavat olla tuomassa puuta markkinoille kysyntää vastaavasti.

Liitto on huolestunut myös sahojen toimintaedellytyksistä ja tulevaisuudesta. Surkea vientimarkkinatilanne on ajanut sahat ahtaalle ja puunhankinta on haasteellisessa tilanteessa. Sahojen toimintaedellytysten parantamiseksi ja kotimaisen puun energiakäytön lisäämiseksi syöttötariffi tulisi ulottaa myös puusta tuotetulle sähkölle.

Metsänhoidossa mahdollisuus

Raju kotimaisen puunkäytön vähennys on ajamassa koko metsäsektoria ahdinkoon. Taantuman yli on päästävä ja toimintaa suunnattava siten, että hiljaisen puunkäyttövaiheen yli päästään mahdollisimman vähin vaurioin. Vaikka ainespuun kysyntä on romahtanut, on energiapuun kohonnut käyttö tuonut uusia mahdollisuuksia.  Metsänhoitoyhdistykset ovat suunnanneet toimintaansa entistäkin enemmän metsänhoidollisiin hakkuisiin ja hoitotöihin. Vaikka työttömyys kasvaa perinteisen puunkorjuun puolella, avautuu metsänhoitotöissä uusia mahdollisuuksia työllistää metsäsektorin ihmisiä. Tämä on tärkeää, jotta suhdannekäänteen koittaessa sektorilla on työvoimaa ja tekijöitä.

Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että valtiovalta huolehtii kestävän metsätalouden varojen riittävyydestä. Vaikka määrärahoja on kuluvana vuonna hieman lisätty, on uhkakuvana edelleen että metsänhoitotyöt joudutaan keskeyttämään kesken vuoden tukirahojen puutteen vuoksi. Kemera-varojen puutetta voimistaa viime vuodelta siirtyneet rahoitusrästit, jotka rahoitettiin tänä vuonna, energiapuun lisääntynyt käyttö sekä myyrätuhot. Jos määrärahoja ei lisätä, varojen puute iskee juuri taimikonhoidon ja nuorenmetsänhoidon työlajeihin.

Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi vetoaa valtakunnallisiin päättäjiin, että ryhdytään pikaisesti toimiin kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten varojen lisäämiseksi kuluvan vuoden töihin. Valtakunnallinen lisäystarve on 15-20 milj. euroa.

Lisätietoja:

Mikko Tiirola                                             Timo Leskinen puheenjohtaja                                           johtaja 
044 538 4280                                           0400 754 235