Kyyjärven verkkolehti | maaliskuu 2009
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn EnglishBlogit

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Ei valtionavustusta Nettitalkkari -toimintaan

12.3.2009 Aaro Toppinen - Kyyjärven Mediamyllärit ry

Kyyjärven kunnan ja Kyyjärven Mediamyllärit ry:n yhteistyöhanke ei saanut rahoitusta ikääntyvän väestön tietotekniikka- ja tukipalveluiden turvaamiseen

Viime syksynä liikenne- ja viestintäministeriö lähestyi kuntia / kaupunkeja kirjeellä, jossa yhtäältä kartoitettiin kuntien toimia miten erityisesti ikääntyvän väestön tietotekniikkatarpeet on huomioitu ja järjestetty sekä toisaalta kannustettiin hakemaan rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelmasta ns. Nettitalkkari-toimintaan.


Kirjeen mukaan seniorikansalaisten tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien turvaaminen on avainasemassa tietoyhteiskunnan kehityksessä ja arkea helpottavan sähköisen asioinnin yleistymisessä. Hallituksen tietoyhteiskuntastrategiaa koordinoivan Ajen tietoyhteiskunan nimissä liikenne- ja viestintäministeriö suunnittelee toimintamallia, joka tarjoaa käytännön ratkaisumalleja kansalaistemme tieto- ja viestintävalmiuksien kehittämiseksi. Vapaaehtoisjärjestöjen kanssa toteuttavassa yhteistyössä tarjotaan ns. nettitalkkareiden apua tietoteknistä opastusta tarviseville - erityisesti ikäihmiset huomioiden.

Ministeriö edellytti myös jonkinasteista yhteistyömahdollisuuksien selvittämistä naapurikuntien kanssa. Rahoituksen hakemisesta käytiin neuvotteluja niin seutukunnallisesti kuin paikallisestikin. Aikataulu oli kuitenkin erittäin tiukka, joten seutukunnallisesti ei ollut mahdollisuuksia toiminnan koordinointiin. Toisaalta lienee lisäksi kohtuullisen vaikea löytää valtakunnallista, seutukunnallista tai edes kunnallista toimijaa, joka ottaisi vastatakseen kyseisen Nettitalkkari -toiminnan järjestämisen.

Kyyjärven kunnasta tälläinen toimija olisi kuitenkin löytynyt eli yhteistyössä Kyyjärven Mediamyllärit ry:n kanssa laadittiin hankesuunnitelma ja hakemus laitettiin vireille. Hakijana oli kunta ja suunnitelman toteuttajana Mediamyllärit yhteistyötahoineen. Tavoitteena olisi ollut pienessä ympäristössä testata ja kehittää toimintamallia, josta jatkossa olisi voinut jalostua malli myös isompiin paikkohin. Ruohonjuuritasolta ylöspäin, sillä alusta on valmiina.

Käytännössä mylläreiden toiminta jo nyt pitkälti vastaa Arjen tietoyhteiskunnan suunnittelemaa mallia. Tarkemmin pohdittuna jopa laajempana toteutuksena, sillä tavoitteena ei ainoastaan ole ikääntyvän väestön kouluttaminen tietokoneiden ja palveluiden käyttäjiksi vaan koulutuksen kautta sosiaalisen median eli Nopola Newsin sisällöntuottajiksi. Tällä toiminnalla pyritään virikkeellisen toiminnan järjestämiseen, yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä, mikä tärkeintä, ihmisten muistissa olevan, arvokkaan kulttuuriperinnön tallentamiseen digitaaliseen muotoon jälkipolvien tarkasteltavaksi. Eikä tallennusmuoto tarkoita yksinomaan kirjallista tuotantoa vaan myös ääni- ja videoleikkeet sekä suorat lähetykset ovat mahdollisia. Hyvin yleistä on, että systemaattisen toimintamallin luominen vaatii ainakin alkuvaiheessa ulkopuolista rahoitusta ja sitä nyt haettiin. 

Kaikkia näitä asioita pyrittiin valottamaan hankesuunnitelmassa ja painotettiin erityisesti sitä, että kyseessä on eräänlainen pilottihanke toimintamallin kehittämiseksi.

Rahoitusta haettiin siis sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelmasta. Ministeriö ei kuitenkaan lämmennyt ideoille vaan toteaa hylkäävässä päätöksessään mm. seuraavaa. Hanke ei ole alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävä, vaan paikallinen, yhden kunnan hanke. Näin tietenkin on, mutta toisaalta jos Eu:n myöntämä kansainvälinen tunnustus maantieteellistä syrjäytymistä estävässä sarjassa ei ole riittävä näyttö toimintamallin ainutlaatuisuudesta niin mikä on? Hankkeen tuottaman uudistuksen juurruttamisen ja hyvien käytäntöjen levittämisen kuvaus on suunnitelmassa niukkaa. Nopola Newsin toimintamallia on paikallisesti juurrutettu jo lähes neljä vuotta yli kahdensadan ihmisen voimin yritykset mukaanlukien. Hankkeen yhteys kunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon ei ole riittävän kiinteä, vaikka tavoitteena oli esimerkiksi ikääntyvän väestön parissa työskentelevien henkilöiden kouluttaminen siten että pienissä tietoteknisissä ongelmissa esimerkiksi kotipalveluhenkilöstö olisi voinut avustaa. Mikäli kuitenkaan taidot eivät olisi riittäneet taustalla olisi ollut käytettävissä kolmannen sektorin jäsenistön ja työntekijöiden tuki.

Kyseessä olisi ollut ensivaiheessa yhden kunnan hanke, mutta suunnitelmissa viitattiin myös käynnistymisvaiheessa olevaan Nopola News - Virtuaalisesti ja livenä hankkeeseen, jonka eräänä tavoitteena on selvittää mahdollinen Nopola Newsin toimintamallin laajentuminen seutukunnalle. Mikäli hanke onnistuu, myös edellytykset seutukunnalllisen nettitalkkari -toiminnan järjestämiseen saattaisivat olla olemassa. Tämä ei tietenkään hetkessä toteudu, mutta ei se myöskään ole poissuljettu vaihtoehto. Hylkäysperusteluissa kuitenkin mainitaan, että linkittyminen niin Te-keskushankkeeseen kuin Arjen tietoyhteiskuntahankeeseen jää puuttumaan.

Loppupäätelmä on siis se, että mistä jatkossa saadaan moinen guru vääntämään hankesuunnitelmia vai pitääkö odottaa sitä, että sosiaalisen median kiemurat paremmin avautuvat. 

No, mediamyllärit kuitenkin jatkaa toimintaa ja toiminnan kehittämistä tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja ensi vaiheessa siis ihan paikallisesti. No, tai ei sentään ihan paikallisesti, sillä parasta aikaa on käynnissä työvoimapoliittinen koulutus, koulutustahona Karstulan Evankelilnen Opisto, tilaajana työvoimahallinto ja tilojen järjestäjänä Mediamyllärit.

Lopuksi vielä linkit, joihin voi käydä tutustumassa mikäli aihe kinnostaa www.stm.fi ja www.arjentietoyhteiskunta.fi 
Stm:n sivuille ilmestynevät tässä jaossa avustusta saaneet tahot ja Arjentietoyhteiskunnan sivulta muuten löytyy mielenkiintoista luettavaa sekä 10.3.2009 järjestetyn tilaisuuden antia samoin kuin ministerin puhe. Niiden perusteella jo lähitulevaisuudessa tullaan panostamaan tietoyhteiskunnan kehittämiseen.