Sivistystoimen avustukset haettavana

Luonto ja ympäristö
09.11.2020
Kyyjärven Mediamyllärit ry
Veikko Huumarkangas
kynä

Sivistystoimen avustukset haettavana

Sivistyslautakunta myöntää avustuksia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan järjestöille, rekisteröitymättömille ryhmille ja yksityisille henkilöille.

Avustukset ovat haettavana jälkikäteen vuoden 2020 toiminnasta 1.1.2020-30.11.2020. Vuoden 2020 avustukset on haettava 24.11.2020 klo 15.00 mennessä. Marraskuun lopun ohjatun toiminnan osallistujamääristä avustushakemukseen tehdään arvio aikaisempien ohjauskertojen perusteella.

Hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksesta on ilmettävä ohjatun toiminnan ja kerhotoiminnan osalta ohjattujen toimintojen määrä ja osallistujamäärät, koulutusavustuksista, leiri- ja urheilutapahtumista ja kohdeavustuksista todelliset kustannukset, joista osalle voi saada avustusta.

Hakemukset tulee osoittaa sivistyslautakunnalle joko paperiversiona osoitteeseen Kyyjärven kunta/sivistyslautakunta, Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi tai sähköisesti kirjaamo@kyyjarvi.fi 24.11.2020 klo 15.00 menenssä.

Haettavat avustukset ja niiden myöntämisperusteet ovat alla.

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET

1. Ohjaustapahtuma-avustus rekisteröidyille urheiluseuroille ym. yhdistyksille

Joukkueurheilumuodossa ja ryhmäliikunnassa ja muussa urheilussa max. 3x/ryhmä/viikko. Ohjaaja edellytetään kaikkiin ohjaustapahtumiin. Liikutettavien määrä otetaan huomioon seuraavasti:

3-5+ohjaaja 5€
6-10+ohjaaja 10€
11-20+ohjaaja 20€
21-30+ohjaaja 30€
31-50+ohjaaja 40€
yli 50 50€

Avustuksen saaminen edellyttää toiminnan alkaessa ilmoittamista Nopolanewsissä ja kuntatiedotteessa.

2. Koulutusavustus rekisteröidyille urheiluseuroille: valmentaja- ,ohjaaja- ja seuratoimitsijakoulutus.
Maksetaan enintään 50 % tositteiden mukaan todellisista kuluista.

3. Leiritoiminta-avustus rekisteröidyille urheiluseuroille: lajileiritoiminta, piirikohtaiset ja valtakunnalliset suurleirit, ei matkakuluja.
Enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.

4. Urheilu- ja liikuntatapahtuma-avustus: merkittävien urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestäminen, harkinnanvarainen, ei matkakorvauksia.
-kansainväliset
-kansalliset

Avustusta voidaan hakea ennen suuren urheilutapahtuman järjestämistä. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella tositteita vastaan enintään lautakunnan etukäteen päättämä summa.

NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET

1. Kerhotoiminta-avustus nuorisojärjestöille
3-5 henkilöä +ohjaaja 5€ 6-10 henk. +ohjaaja 10 €
11-20 henk. +ohjaaja 20 € 21-30 henk. +ohjaaja 30 €
31-50 henk. +ohjaaja 40 € yli 50 henk. +ohjaaja 50 €
Avustuksen saaminen edellyttää tiedottamista Nopolanewsissä ja kuntatiedotteessa ennen toiminnan alkua.

2. Koulutusavustus nuorisojärjestöille
Ohjaaja- ja toimihenkilökoulutus, enintään 50 % todellisista kuluista tositteita vastaan.

3. Leiritoiminta-avustus järjestöille
Majoitus- ja ruokailukulut, ei matkakuluja. Enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.

4. Projektiavustus järjestöille
Kansainväliset, kansalliset ja paikalliset tapahtumat, joiden kulut ovat merkittävät, harkinnanvarainen. x % todellisista kuluista tositteita vastaan. Projekteihin voi hakea avustusta pitkin vuotta. Avustus maksetaan tositteita vastaan, enintään kuitenkin sivistyslautakunnan etukäteen määräämä summa. Myös nuorten vapaat toimintaryhmät voivat hakea.

KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET

1. Kerhotoiminta-yhdistyksille
3-5 henkilöä +ohjaaja 5€ 6-10 henk. +ohjaaja 10 €
11-20 henk. +ohjaaja 20 € 21-30 henk. +ohjaaja 30 €
31-50 henk. +ohjaaja 40 € yli 50 henk. +ohjaaja 50 €

2. Koulutusavustus
Ohjaaja-, toimihenkilökoulutusta, ei matkakuluja, enintään 50 % todellisista kuluista tositteita vastaan.

3. Leiritoiminta
Musiikki-, taide ym. kulttuurileirit, enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.

4. Kohdeavustus
Yksittäiset tapahtumat, joiden kulut merkittävät; harkinnanvarainen.
Esim. näyttelyt, konsertit, laitteistot, julkaisutoiminta (kirjallisuus, musiikkituotanto), esiintymismatkat (myös ulkomaille). Kohdeavustusta voi hakea pitkin vuotta, myös vapaat toimintaryhmät ja yksityiset taiteenharjoittajat. Kohdeavustusta myönnetään avustusvuoden kustannuksiin.

Hakemuksia ja lisätietoja sivistystoimenjohtajalta 044-4597017.

Hakemuksen liitteeksi toimintakertomus, toimintasuunnitelma, maksukuitit, tilinpäätöstiedot. Lisäksi hakemuksen mukaan selvitys yhdistyksiltä siitä miten toiminnasta on tiedotettu.

Urheilun ja kulttuurin saralla menestyneiden palkitseminen
Sivistyslautakunnalle voi jättää vuoden loppuun mennessä kirjallisen esityksen siitä, keitä tulisi palkita.

Ohjaustapahtuma- ja kerhotoiminta-avustusta varten järjestön on pidettävä kirjaa osallistujista ohjauskerroilla. Osallistujalistat ohjauskerroista tulee  tarvittaessa esittää avustuksen myöntäjälle.  Avustukset perustuvat ohjattujen määrään, siksi osallistujamäärien todentaminen on tärkeää.  Järjestöjen tulee myös ilmoittaa ohjatun toimintansa järjestämisestä Nopolanewsissä.

Koulutus- ja leiritoiminta-avustusta voi hakea osallistumis-, majoitus- ja ruokakustannuksiin tositteita vastaan.  Avustus on enintään 50 % todellisista kustannuksista.

Järjestöillä ja vapailla toimijaryhmillä on mahdollisuus hakea kohdeavustusta yksittäisten, merkittävien tapahtumien järjestämiseen, esim. näyttely, konsertti, julkaisutoiminta tai merkittävä liikunta- tai urheilutapahtuma.  Kohdeavustusta tulee hakea sivistyslautakunnalta etukäteen.  Avustus on harkinnanvarainen.  

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset