Luonto ja ympäristö

Luonto ja ympäristö
Hannes Keskitalo
Kyyjärven kunnan Hokkalan kyläyhdistys ry.
Päivi Peltokangas

Nevoja ja rakotulia Hokkalan ympäristössä

Hokkalan kylää ympäröivät suot. Vanhoissa virallisissa papereissa puhutaan Suo-Hokkalasta.
Lännessä on Lamminneva, pohjoisessa Pohjoisneva, idässä Pikkuneva ja etelässä Soidinsuo ja
Savonneva. Jostakin syystä nevat ovat kiehtoneet minua.

Lisää luettavaa

Aihealueen yhteistyöyritykset