Tiedote 21.12.2020 Erityinen kuntajakoselvitys : Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnat

Kunnalliselämä
21.12.2020
Kyyjärven kunta
Leila Järvinen
Neljän kunnan vaakunat.

Tiedote 21.12.2020 Erityinen kuntajakoselvitys : Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnat

Eero Laesterä tehnyt valtiovarainministeriön päätöksen VN/16723/2020 mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen yllä olevien kuntien kesken. Hän pyytää kuntia asettamaan oheiset asiakirjat heti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi.

Varsinaiset asiakirjat ovat toimeksiannon mukaiset asiakirjat kuntien valtuustoille tehtävästä esityksestä kuntien yhdistymisestä (Palvelurakenteet 2020-12-20) sekä kuntien yhdistymissopimuksesta (Yhdistymissopimus 2020-12-20). Esityksen liitteenä on kuntien investointisuunnitelmat.

Erityisen kuntajakoselvityksen nähtäville asetettavat asiakirjat julkaistaan kaikkien kuntien kuulutustaululla 21.12.2020 – 20.1.2021

https://www.kannonkoski.fi/kuulutukset
https://karstula.fi/kuulutukset/
https://www.kivijarvi.fi/kunta
https://www.kyyjarvi.fi/node/269

Lisäksi kunkin kunnan sivulla on linkki oman kunnan kuntalaiskuulemisen videoituun lähetykseen, jos sellainen on käytettävissä.

Asiakirja-aineistoon kohdistuvat muistutukset on jätettävä viimeistään 20.1.2021 klo 15 kunkin kunnan kirjaamoon:
Kannonkosken kunta Järvitie 1, 43300 Kannonkoski Sähköposti: kirjaamo@kannonkoski.fi
Karstulan kunta Virastotie 4 43500 Karstula Sähköposti: kirjaamo@karstula.fi
Kivijärven kunta Virastotie 5 A 43800 Kivijärvi Sähköposti: kirjaamo@kivijarvi.fi
Kyyjärven kunta Kivirannantie 4 43700 Kyyjärvi Sähköposti: kirjaamo@kyyjarvi.fi

Kirjekuoreen maininta tai sähköpostin otsikoksi Muistutus, kuntaliitos

Kuntajakoon liittyvä päätöksenteko etenee kuulemisajan jälkeen niin, että kunnanhallitukset käsittelevät kuntajakoesityksen 8.2.2021 ja valtuustot 15.2.2021.

 

Pekka Kanervio, kuntajako-ohjausryhmän tiedotuksesta vastaavana

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset