Rahoitusta yksityisteiden perusparannuksiin

Maa ja metsätalous
Keski-Suomen ELY-keskuksen tiedote
Kyyjärven Mediamyllärit ry
Aaro Toppinen
kylätie

Rahoitusta yksityisteiden perusparannuksiin

"Yksityisteiden tiekuntien kannattaa aktivoitua nyt tosissaan miettimään teidensä perusparannushankkeita, sillä valtion avustusrahoista se ei jää tällä hetkellä kiinni ".
Näin lupaa Keski-Suomen ELY-keskus ja jatkaa tiedotettaan...

Avustus on yleensä 50 % hankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista, mutta tietyissä tapauksissa – kuten siltahankkeissa – tuen suuruus voi olla jopa 75 %. Paras aika suunnittelulle on talvi, jotta keväällä päästäisiin jo hommiin

Luultavasti koronapandemia ja sitkeässä elänyt käsitys valtion avustusrahojen niukkuudesta ovat aiheuttaneet tilanteen, jossa esimerkiksi Keski-Suomessa yksityisteiden perusparannushankkeisiin tarkoitettuja varoja on jäänyt parilta aiemmalta vuodelta yli. Niinpä ollaan tilanteessa, jossa rahaa on erittäin hyvin käytettävissä. Siksi olisi niin teiden käyttäjien kuin erityisesti metsäteollisuuden kuljetusten kannalta tärkeää, että tiekunnat aktivoituisivat juuri nyt perusparannushankkeisiin. Näin hyvä rahoitustilanne tuskin jatkuu ikuisesti.

–  Meillä on aikaisemmilta vuosilta määrärahaa sitomatta Keski-Suomessa yli kaksi miljoonaa euroa ja siihen vielä tämän vuoden osuus päälle. Koko maassa vuoden 2021 osuus on 30 miljoonaa euroa, mikä sitten jyvitetään alueille, yksityistieavustuksista vastaava asiantuntija Erja Vainionpää Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Talvi on erinomaista aikaa hankkeen suunnittelulle. Keski-Suomessa voidaan keväällä oivasti hyödyntää Kirri-Tikkakoski -moottoritiehankkeen parissa työskenteleviä kantavuutta mittaavia ammattilaisia myös yksityisteiden kantavuuden arviointeihin. Tilaisuutta ei kannata jättää hyödyntämättä, sillä se säästää tiekunnille selvää rahaa! 

Millaisille hankkeille tukea voidaan myöntää?

Valtionavustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. Niinpä normaali tien kunnossapito, kuten sorastaminen, lanaaminen, niitto tai auraus, ei täytä avustusehtoja. Avustettavien parantamishankkeiden koolla ei ole alarajaa, mutta käytännössä alle 10 000 euron hankkeita avustetaan harvoin.

– Avustuksia kohdennetaan erityisesti liikennöitävyyden kannalta kriittisiin parantamishankkeisiin, kuten siltaremontteihin. Lisäksi kohteita voivat olla esimerkiksi teiden kantavuuden parantamishankkeet sekä tulva- ja routavaurioiden korjaamiset, Vainionpää luettelee.

Tuki on harkinnanvaraista. Tuen saajan on täytettävä kelpoisuusehdot, joita on selkeästi osoitettavan parannushankkeen lisäksi kaksi: asioiden hoitamista varten on oltava olemassa tiekunta ja tiekuntaa sekä kyseessä olevaa yksityistietä koskevat tiedot on oltava ajan tasalla Maanmittauslaitoksella ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmä Digiroadissa.

Avustuksen hakeminen ELY-keskukselta:

Kun tiekunta noudattaa seuraavia ohjeita, päätöksen saa sujuvasti ja nopeimmin:

1. Tutustukaa ennen hankkeen valmistelua ajan tasalla olevaan ohjeistukseen osoitteessa www.ely-keskus.fi/yksityistiet ja täyttäkää sieltä löytyvä valtionavustushakemus.

2. Täyttäkää ja lähettäkää yleinen asiointilomake (ELY-keskusten yleinen asiointilomake yksityishenkilölle), joka löytyy osoitteesta
www.ely-keskus.fi/asioiverkossa tai www.suomi.fi ja liittäkää siihen kohdassa yksi tarkoitettu avustushakemus ja muut tarvittavat hakemusliitteet, kuten luvat, lausunnot ja tiekunnan pöytäkirjat hankepäätöksineen tms.

Yleinen asiointilomake ja sen liitteet valtionavun hakemisesta yksityisteille toimitetaan sähköisesti koko maan osalta Pirkanmaan ELY-keskukseen. Tai postitse seuraavaan osoitteeseen: Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 TAMPERE

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset