Keski-Suomen Ely jalkautui Kyyjärvelle

Asuminen
28.04.2021
Kyyjärven kunta
Marjukka Latva-Laturi
KESELY J.Mikkonen, P.Haatainen ja J.Toikka
KESELY J.Mikkonen, P.Haatainen ja J.Toikka

Keski-Suomen Ely jalkautui Kyyjärvelle

ELY-keskuksen asiantuntijat tutustuivat Tuliharjuntien ja Honkalehdontien teiden kuntoon.

Katselmuksen yhteydessä sovittiin, että ELY teettää kunnostussuunnitelman sekä Tuliharjuntielle lisäksi kuivatussuunnitelman kesän aikana.
Suunnitelmien valmistuttua, ne käydään yhdessä kunnan kanssa läpi. Tämän jälkeen laaditaan toteuttamissopimusluonnos, josta ilmenee mm. toimenpiteet, kustannukset, kustannusjako ja aikataulu.
Kunnan osalta sopimusluonnoksen hyväksyy kunnanvaltuusto.

Kevyenliikenteen väylän ja teiden kunnostaminen edellyttää, että asemakaavamuutos Tuliharjuntien ja Honkalehdontien osalta tulee voimaan, tavoitteena on kaavan valmistuminen vuoden 2021 loppuun mennessä.

Paljon palautetta saanut kevyenliikenteenväylän routavauriot ja halkeamat ELY hoitaa välittömästi kuntoon ensiapukorjauksella.

Lopullinen kuntoonpanon ajankohta riippuu rahoituksesta ja siitä, milloin kaavamuutokset tulevat voimaan.
Tavoitteena on, että kunnostustoimenpiteet toteutuvat keväällä/kesällä 2022 ja sen jälkeen kunta tekee kadunpitopäätöksen, jolla kunta ottaa tiet vastuulleen.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset