Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2020

Kunnalliselämä
Kyyjärven kunta
Leila Järvinen
Kunnanjohtaja Tiina Pelkonen.

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2020

Vuosi 2020 kirjoitetaan historian kirjoihin maailmanlaajuisen koronapandemian vuotena. Niin töissä, kotona kuin vapaa-aikanakin olemme joutuneet miettimään erilaisia keinoja ja konsteja uudenlaiseen arkeen ja sen haasteisiin. Myös Kyyjärvellä esiintyi vuoden aikana kymmenen covid 19 tartuntaa. Tilannetta on seurattu tiiviisti yhteistyössä STM:n, AVI:n ja THL:n kanssa. Suosituksia, rajoituksia ja sulkuja on jouduttu laittamaan käytäntöön vallitsevan tartuntatautitilanteen vaatimalla tavalla.

Valtakunnallisen suosituksen myötä, etätyö on lisääntynyt kunnan työntekijöillä ja alueemme yrityksissä. Kattavan valokuituverkon ansiosta peruskoulun etäopetuksen järjestäminenkin sujui hienosti. Uudet keinot ja oivallukset ovat tarkoittaneet muun muassa sähköiseen aikakauteen hyppäämistä, joka on osoittautunut myös hyväksi ja pysyväksi tavaksi toimia muiden keinojen rinnalla.

Suuret kiitokset kuuliaisille kuntalaisillemme, annettuja suosituksia ja rajoituksia noudatettiin hyvin.  Elämän arvoista elämistä ei silti lakkautettu Kyyjärvellä, vaan otettiin kaikki irti maaseudun eduista, luonnosta ja liikkumismahdollisuuksista. Perheistä on löytynyt haasteellisen ajan keskellä joustoa ja venymistä. On opittu uusia taitoja ja luovuus on lisääntynyt. Perheissä on huomattu, miten tärkeää ja arvokasta tavallinen arki ja kontaktit ystäviin ovat. Myös itsestäänselvyydet, kuten kouluruoka, ovat saaneet arjen kannattelijoina uudenlaista arvostusta. On ollut hienoa huomata, että välillä jopa katoamassa olleeseen yhteisöllisyyteen on puhallettu uutta eloa; yhteinen vastuunkanto on selkeästi vahvistunut.

Keski-Suomen väestömäärä on laskussa, mikä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että ihmisiä kuolee enemmän kuin syntyy. Kyyjärvellä syntyi 6 vauvaa vuonna 2020. Kyyjärvellä väestö väheni 24 henkilöllä (-1,8 %). Kyyjärven kunnan asukasluku oli 1289 vuoden 2020 lopussa, joista lapsia 15%, työikäisiä 50% ja ikääntyneitä 34%.

Keski-Suomen työttömyys oli vuoden 2020 lopussa 15,6 %, ainoastaan Pohjois-Karjalassa on suurempi työttömyys. Työttömyysaste nousi reilusti kaikissa Keski-Suomen kunnissa. Merkittävä osa työttömyyden kasvusta tulee kuitenkin kasvaneesta lomautettujen määrästä. Kyyjärven työttömyysaste kasvoi 3,5 % edellisvuoteen verrattuna ollen 13,4 %. Yrityksiä ja työmarkkinoita kurittanut korona käänsi kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen määrän voimakkaaseen kasvuun. Kyyjärvellä maksettiin 71.164 euroa eli 55 €/asukas.

Yrittäjän päivä 5.9.2020 huomioitiin jo perinteikkäästi uuden videon julkaisemisella. Yrittäjän päivän videossa esiintyi ”Mielensäpahoittaja” Henkka, Parturi Kampaamo Helena, KO Tulostekniikka ja maatalousryittäjä Jyrki Mäntynen. Video sai laajaa näkyvyyttä ja mm. Yrittäjä päivän ”äiti” yrittäjäneuvos Riitta Antinmäki lähetti kuntaan ihastuksensa ja kiitoksensa. Vuoden yrittäjä palkinnon sai Caiwin Oy. Kyyjärven yrittäjien syysjuhlassa 6.11.2020 palkinnon olivat vastaanottamassa Alpo ja Taina Noponen sekä nuoripolvi Valtteri ja Jenni Noponen. Yritys täytti samana vuonna 20 vuotta ja sukupolven vaihdos on tulossa tänä vuonna. Caiwin on viime vuosina laajentanut toimintaansa ja työllistää mielellään nuoria.

Vuoden alussa valtiovarainministeriön asettama arviointiryhmä esitti kuntarakennelain 15 §:n mukaista erityistä kuntajakoselvitystä Kyyjärven kunnan yhdistämiseksi isompaan kokonaisuuteen vuoden 2022 alussa. Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien kesken varsinainen selvitystyö alkoi syyskuussa 2020 kuntajakoselvittäjä Eero Laesterän johdolla. Kunnissa järjestettiin kuntalaiskuulemiset ja otettiin vastaan uuden kunnan nimiehdotuksia. 4K- kuntaliitosneuvottelujen poliittinen ohjausryhmä valmisteli asiakirjat ja päätti uuden kunnan nimeksi Suomenselkä. Kuntaliitos kaatui 15.2.2021 Kannonkosken valtuuston hylkäämispäätökseen. Kuntaliitosneuvotteluita jatkettiin Kyyjärven ja Karstulan kesken. Toukokuussa 2021 valtuustot päättävät Kyyjärvi-Karstula kuntaliitoksesta. Jos ei liitos synny vapaaehtoisesti tekee valtiovarainministeriö asiasta lopullisen päätöksen kesäkuun loppuun mennessä. Antavatko jatkaa Kyyjärven itsenäisenä vai tehdäänkö pakotettu kuntaliitos.

Peuralinnan tuulivoimahanke (7 myllyä) sai investointipäätöksen ja rakentaminen aloitetaan kuluvana vuonna. Kauniskankaan tuulivoima- ja aurinkopuiston kaavoitus käynnistettiin (20 myllyä). Hallakankaan tuulivoimapuiston (9 myllyä) investointipäätöstä odotellaan kuluvalle vuodelle.

Hallintorakennuksien (Kiviranta, Muksula, Paloasema) poistosuunnitelma päivitettiin vastaamaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen suunnitelman mukaista 20 vuoden poistoaikaa. Vuosittaiset poistot kasvoivat tämän päätöksen myötä 21 883 euroa 1.7.2020 alkaen.

Vuoden aikana myytiin kunnan omaisuutta (Kallio 4 250 euroa, Kotimäki 7020 euroa, Välikytö 3 500 euroa, Kaurala 350 euroa) sekä ostettiin 25 000 eurolla Liikekeskuksen osake nro 5.

Investoinnit pidettiin minimissään yht. 113 970 euroa.  Suurin investointi liittyi uuden arkistohuoneen rakentamiseen terveysaseman tiloihin. Uusi arkisto tarvittiin, jotta vanha kunnanvirasto voidaan myydä. Kunnanviraston myynti hyväksyttiin valtuustossa, mutta valitettavasti ostajasta johtuvista syistä kaupat eivät ehtineet toteutua vuoden 2020 aikana. Kunnan työntekijät osoittivat pitkää venymistä kunnanviraston tyhjäksi saamisessa ja arkistointimateriaalin siirtämisessä uuteen arkistoon. Kunnanviraston uusi ostotarjous viedään keväällä 2021 valtuuston hyväksyttäväksi.

Verotulot lisääntyivät edellisvuodesta 241 658 euroa (5,5 %). Myös valtionosuudet lisääntyivät edellisvuodesta 779 351 euroa (17,9%). Harkinnanvaraista valtionavustusta siinä oli 180 000 euroa ja koronakompensaatioita 205 000 euroa.

Vuoden aikana tasapainotettiin edelleen käyttötaloutta mm. henkilöstömenot laskivat 198 296 euroa (-7,8%) ja käyttökate parani 2 072 131 euroa (-19,3 %). Vuosikate oli 1 339 844 euroa (+188 %). Tuloksen muodostumiseen alijäämäiseksi vaikutti suunniteltujen poistojen lisäksi Kauppakeskus Paletin osakkeiden 1 185 578 euron, Liikekeskuksen osakkeiden 162 535 euron ja Keski-Suomen Verkkoholding osakkeiden 513 979 euron arvonalentumiset yht. 1 862 092 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui -879 708,53 euroa (+78 %). Taseen alijäämä vuoden lopussa oli 4 649 404,62 euroa.

Kunnan lainakanta kasvoi 2 100 000 eurolla ja sitä on nyt 13 051 680 euroa eli 10 125 €/asukas. Lainamäärän kasvu johtui Keski-Suomen Verkkoholdingin 2 350 572 euron takausvastuiden lankeamisesta. Pohjanmaan käräjäoikeus hyväksyi 31.12.2020 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n saneerausohjelman. Saneerausohjelmassa lainoja leikattiin 83,1 % ja lopuille lainoille hyväksyttiin 17,5 vuoden maksusuunnitelma. Maksuohjelman mukaan Kyyjärven kunnalle maksetaan 397.247 euroa, päättyen 31.12.2038.

Vuoden lopussa sijoitusvarallisuutta Kyyjärven kunnalla oli 5 775 204,59 euroa ja kassassa rahaa 997.772,23 euroa (vrt. vuoden 2019 lopussa kassassa oli 218.896,43 euroa). Toisin sanoen olisimme voineet lyhentää lainaa 770.000,00 € enemmän, jos olisimme jättäneet yhtä pienen kassan kuin edellisen vuoden lopussa.) Sijoitus- ja kassavarannot yhteensä 6 772 976,82 euroa (5 254 €/asukas).

Konsernin tulos muodostui 919 450 euroa alijäämäiseksi. Kauppakeskus Paletin tilinpäätös oli tappiolla 1 558 131 euroa, Liikekeskuksen tilinpäätös oli -172 499,46 euroa, Vuokra-asuntojen -55 859,55 euroa ja Kyyjärven lämmön -27 588,79 euroa. Konsernin lainamäärä oli vuoden lopussa 19 608 332 euroa eli 15 212 euroa asukasta kohden. Lainamäärä kasvoi 2 618 951 euroa edellisestä vuodesta. Lainamäärän kasvu johtui KSVH:n takauksen maksuun nostetusta lainasta ja Sairaala Novan 609 817 euron investoinnista. Konsernitaseen alijäämä vuoden lopussa oli 6 415 236 euroa. Kyyjärven kunnan tyttärien vieraspääoma on yhteensä 3 280 013,93 euroa.

Kunnan henkilöstö on tehnyt joka puolella erinomaista työtä. Haluan kiittää kunnan päättäjiä, henkilöstöä, alueen yrittäjiä ja yhdistyksiä sekä seuroja Kyyjärven kunnan eteen tehdystä työstä. Suruakin vuoteemme on mahtunut. Rakas työntekijämme Timo Lahti nukkui pois lokakuussa 2020 ja ikävän ja kaipuun määrää ei voi sanoin kuvailla, mutta muistot elävät. Erityiskiitoksen haluan osoittaa niille kuntalaisille, jotka ovat omassa arjessaan palvelleet toisiaan ja siten ollut rakentamassa parempaa tulevaisuutta meille kaikille.


Tiina Pelkonen
Kunnanjohtaja
 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset