Kuulutus kuntavaalit Kyyjärven kunnassa 2021

Kunnalliselämä
12.05.2021
Keskusvaalilautakunta
Kyyjärven kunta
Eija Honkonen
kuntavaalit 2021

Kuulutus kuntavaalit Kyyjärven kunnassa 2021

ÄÄNESTYS VAALIPÄIVÄNÄ

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Vaalihuoneistot pidetään

avoinna kello 9.00 – 20.00.

Kyyjärven kunta toimii yhtenä äänestysalueena, Kyyjärven äänestysalueena,

äänestyspaikkana toimii Kivirannan palvelukeskus (Kivirannantie 4).


ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan 26.5.-8.6.2021 Kyyjärven kirjastossa (Tuliharjuntie 43)
 

maanantai                          klo   13.00 – 18.00

tiistai – keskiviikko              klo   10.00 – 16.00

torstai - perjantai                klo   13.00 – 18.00

lauantai – sunnuntai            klo   10.00 – 13.00
 

Äänestyspaikoissa on pyörätuoliasiointimahdollisuus.

Ennakkoäänestys Kivirannan palveluasunnoilla tapahtuu vaalitoimikunnan myöhemmin ilmoittamana aikana.

Kotiäänestys järjestetään niille Kyyjärven kunnan äänioikeusrekisteriin merkityille henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Kyyjärven kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestystä haluavan henkilön tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16. Kotiäänestystä haluavan omaishoitajan tiedot ilmoitetaan kotiäänestäjän ilmoituksessa.  Ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti Kyyjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle os. Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi tai puhelimitse kunnanvirastoon puh. 044 4597111 tai 044 4597006.  Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita saa kunnanviraston hallinto-osastolta.

Ennakkoäänestykseen ja vaalipäivän äänestykseen osallistuvan on esitettävä henkilöllisyystodistus- tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. 

Tietoa vaaleista ja luettelon yleisistä ennakkoäänestyspaikoista saa Oikeusministeriön vaalisivuilta https://vaalit.fi

 

Huomioidaan koronaohjeistus.

 

Kyyjärven kunnan keskusvaalilautakunta

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset