Valtiovarainministeriö ei esitä pakkoliitosta Kyyjärvelle

Kunnalliselämä
25.05.2021
Valtiovarainministeriön tiedote
Kyyjärven kunta
Leila Järvinen
Logo We love Kyyjärvi.

Valtiovarainministeriö ei esitä pakkoliitosta Kyyjärvelle

Valtiovarainministeriö ei aio tässä vaiheessa käynnistää toimenpiteitä Kyyjärven kunnan valtuuston tahdon vastaiseen kunnan yhdistämiseen. Ratkaisu perustuu kunnan muuttuneeseen käyttötalouden tilanteeseen sekä ennakoituun kiinteistöverotulon kasvuun.

Valtiovarainministeriö on toimittanut Kyyjärven kunnassa vuosina 2019–2020 kuntalain mukaisen talouden arviointimenettelyn kunnan talouden heikon tilanteen vuoksi. Talouden arviointiryhmä ehdotti Kyyjärven kuntalaisten palvelujen järjestämisen turvaamiseksi kuntarakennelain mukaista erityistä kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi isompaan kokonaisuuteen vuoden 2022 alussa. 

Tämän vuoksi Kyyjärven kunnassa toimitettiin valtiovarainministeriön asettama erityinen kuntajakoselvitys. Selvittäjä ehdotti Kyyjärven, Kivijärven, Karstulan ja Kannonkosken kuntien yhdistymistä. Ehdotus kaatui helmikuussa 2021 Kannonkosken kunnan vastustukseen. Jatkoselvityksen jälkeen selvittäjä ehdotti Kyyjärven ja Karstulan kuntien yhdistymistä. Kyyjärvi hylkäsi ehdotuksen toukokuussa 2021.

Kyyjärven kunnan talouden kehitysnäkymät ovat muuttuneet talouden arviointiryhmän työn jälkeen. Kyyjärven kunta on sopeuttanut käyttötalouttansa ja palvelurakennettaan niin, että käyttömenot ovat pienentyneet ja poistojen taso on palautumassa normaalille tasolle parin poikkeuksellisen vuoden jälkeen. Lisäksi Kyyjärvelle suunnitteilla olevilla tuulivoimahankkeilla on merkittävää vaikutusta kunnan kiinteistöverotulon määrään, jos ne toteutuvat. 

Valtioneuvosto voi päättää talouden kriisikuntaa koskevasta kuntien yhdistämisestä kunnan valtuuston vastustuksesta huolimatta, jos muutos on välttämätön kyseisen kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi. Vaikka Kyyjärven kriisikuntakriteerit täyttyvät edelleen, kunnan talouden kehitysnäkymien myötä kunnan tahdon vastainen kuntien yhdistäminen ei ole tässä tilanteessa lain edellyttämällä tavalla välttämätön. Muutokset kunnan talouden tilassa edellyttävät kuitenkin tuulivoimahankkeiden toteutumista ja tapahtuvat vasta tulevina vuosina. 

Valtiovarainministeriö jatkaa Kyyjärven kunnan talouden kehityksen ja siihen vaikuttavien kunnan toimenpiteiden seurantaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset