Koulukuljetukset lukuvuonna 2021-2022

Lapset ja nuoret
03.08.2021
Maija-Liisa Immonen
Kyyjärven kunta
Maija-Liisa Immonen
nopolanews

Koulukuljetukset lukuvuonna 2021-2022

Koulukuljetukset lukuvuonna 2021-2022 ovat samoilla reiteillä kuin edellisenäkin lukuvuonna. Koulu alkaa 11.8.2021. Esa Oksan auto ajaa aamulla ja klo 15 Vaasan suunnan koululaiset, Taipaleen auto Vaasan suuntaan klo 13 ja Noposenahon ja Pölkin suunnasta aamulla sekä klo 13. Uusisalon auto ajaa aamulla Kumpulan ja Oikarin suunnan klo 13 Oikarin, Kumpulan ja Ohramäen suunnan sekä klo 15 reitin Oikari, Kumpula, Pölkki ja Noposenaho. Koulukuljetus on maksuton esioppilaille sekä 1.-2. luokan oppilaille 3 km ja sitä pitemmille matkoille ja muilla oppilailla 5 km ja pitemmillä matkoilla. Tätä lyhyemmälle matkalle maksutonta koulukuljetus on harkinnanvaraista ja kuljetusoikeutta tulee hakea erikseen lukuvuodeksi kerrallaan. Hakemus on perusteltava. Perusteena voivat olla terveydelliset syyt, matkan rasittavuus ja tai turvallisuus. Hakemukset tulee osoittaa sivistysjohtajalle, s-postilla maija-liisa.immonen(at)kyyjarvi.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset