Mihin liikuntaa ja urheilua tarvitaan?

Liikunta ja urheilu
14.10.2021
Kyyjärven Kyky ry
Tanja Kyrönlahti

Mihin liikuntaa ja urheilua tarvitaan?

"Kaikki alkaa kipinästä"
Lähde: Tietopaketin on koonnut Suomen Olympiakomitea yhteistyössä Liikkujan Polku -verkoston, liikunnan aluejärjestöjen ja Kuntaliiton kanssa.

Liikunnallisen elämäntavan vahvistaminen on meidän kaikkien juttu. Hyvä tavoite on, että jokainen löytäisi sen oman tavan liikkua sekä ylläpitää kuntoaan. Liikunnalla on suuri merkitys paitsi kuntalaisten terveydelle, myös kuntien taloudelle. 

Liike on hyvinvointilääke, jossa myönteiset vaikutukset henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, terveysongelmien ehkäisyyn, oppimistuloksiin, työkykyyn ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä kotouttamiseen ovat kiistattomia. Silti merkittävä osa suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. 

Liian vähäisestä liikunnasta syntyvät kustannukset ovat 3.2-7,5 miljardia euroa vuosittain. Kulut syntyvät mm. terveydenhuollon kustannuksista, sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä, menetetyistä verotuloista ja ikääntyneiden hoidon menoista. 

Tiesitkö, että liikunnan ja urheilun parissa tehtävän vapaaehtoistyön arvo on 0,9-1,5 miljardia euroa/vuosi! Valtaosa ohjatusta liikunnasta ja urheilusta on seurojen ja yhdistysten järjestämää vapaaehtoistoimintaa - taloudellinen ja sosiaalinen arvo on merkitittävä. Seuratoiminnalla on valtava yhteisöllinen merkitys, jonka avulla luodaan eläviä yhteisöjä ja paikallisidentiteettiä. Seurat näkyvät ja kuuluvat paikallisessa mediassa ja luovat kunnan brändiä.

Kunnan tehtävä on luoda paikalliset edellytykset liikunnalle (liikuntalain mukaan)

  • 1) järjestää liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen
  • 2) tukea kansalaistoimintaa
  • 3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja

Liikunnan edelletysten luominen edellyttää yhteistyötä kunnan eri toimialojen välillä. Laaja-alainen, tavoitteellinen ja strategiaan sidottu kehittäminen on tärkeä keino edistää kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta kestävästi. 

Liikuntapalveluiden järjestämiseen kunnat saavat valtionosuutta (vuonna 2020 yksikköhinta oli 12€ - kunnille maksettava valtionosuus oli 3,56€ jokaista asukasta kohti). Valtionosuuden lisäksi kunnat voivat saada erillisiä valtionavustuksia liikunnallisen elämäntavan edistämiseen tai lasten ja nuorten harrastustoimintaan. 

Kunnilla on keskeinen rooli liikunnan ja urheilun monipuolisten olosuhteiden kehittämisessä (liikuntalaki edellyttää). Liikunnan olosuhteita ovat rakennetut liikuntapaikat, ulkoilu- ja retkeilyalueet, kevyen liikenteen väylät, uimarannat ja puistot. Näihin on mahdollista saada liikuntapaikkojen rakentamiseen ja korjaamiseen avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä aluehallintovirastolta. 

Monipuolisen harrastamisen ja elinvoimaisen seuratoiminnan edistämiseen konkreettisia ehdotuksia:

  •  liikuntaa järjestävien seurojen ja yhdistysten avustusten säilyttäminen vähintään nykytasolla
  •  eri toimijoiden ja kunnan yhteistyön vahvistaminen ja osaamisen hyödyntäminen
  •  valtion tukeman harrastamisen Suomen mallin avulla jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä
  • järjestöyhteistyötä koordinoivan tahon nimeäminen

Tiesitkö, että seuratoiminta on Suomen suurin kansaliike?

Suomen Olympiakomitean järjestämän Liikunnan ja urheilun ajankohtaistilaisuus järjestettiin kaikille uusille kuntapäättäjille 13.10.2021. Liikkumisen kipinän saaneena olin tärkeän asian tiimoilta kuulolla: Kyyjärven Kyky / Tanja Kyrönlahti

Liikunnan ja urheilun tietopaketti kuntapäättäjille tästä.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset