Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2022

Merkkipäivät
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Kyyjärven kunta
Eija Honkonen
äitienpäiväruusut

Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2022

On aika tehdä esitykset vuoden 2022 äitienpäivän kunniamerkkien saajista

Aluehallintovirastot pyytävät 5.11.2021 mennessä esitykset toimialueiltaan
vuoden 2022 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi. Kunniamerkin voi saada 40

vuotta täyttänyt biologinen äiti, adoptioäiti tai sijaisäiti. Lasten lukumäärällä ei
ole ratkaisevaa vaikutusta palkitsemiseen. Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja
muut yhteisöt voivat ehdottaa palkittavia äitejä. Jos omat lapset tekevät
esityksiä, tulee niissä olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta
puoltavaa lausuntoa järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä.

Äitienpäivän kunniamerkki, Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan
mitali kultaristein, myönnetään lasten ja nuorten esimerkillisestä

kasvatustyöstä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisestä
ansioituneelle. Perusteluna voi olla myös laajemman yhteisvastuullisen
kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja
perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa
järjestöissä. Ammatissaan kasvattajina toimiville kunniamerkkiä ei kuitenkaan
ole tarkoitus myöntää.

Ehdokkaiden alaikärajana on 40 vuotta. Pyrkimyksenä on, että palkittavat äidit
edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä, esimerkiksi ansiotyössä käyviä,

yksinhuoltajia, maaseudun emäntiä jne. sekä myös eri vähemmistöryhmiä
kuten romaneja, saamelaisia ja maahanmuuttajia.

Ehdokkaiden tulee edustaa tasapuolisesti äitejä myös ikänsä puolesta. Lasten
lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle.

Omien lasten tekemissä kunniamerkkiesityksissä tulee olla vähintään kaksi
luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä

tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kyseessä olevan perheen. Muutkin
omaiset, tuttavat ja naapurit voivat olla aloitteellisia, mutta esityksen tekijänä
tulee tällöin olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.

Aluehallintovirastot ottavat kunniamerkkiesityksessään huomioon sekä
tasapuoliset alueelliset jakaumat että ruotsinkielisen väestön osuuden.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee aluehallintovirastojen esitysten perusteella
kunniamerkkiesityksen ritarikunnille. Kunniamerkit luovutetaan äitienpäivänä
valtakunnallisessa juhlassa, jonka järjestelyistä vastaa Mannerheimin
Lastensuojeluliitto.

Äitienpäivän kunniamerkkiesitykset tehdään Ritarikuntien
kunniamerkkiehdotuslomakkeella ja sosiaali- ja terveysministeriön

liitteellä. Lomakkeet toimintaohjeineen löytyvät julkishallinnon
verkkopalvelusta (www.suomi.fi ). Niitä voi tilata myös aluehallintovirastoista.

Äitienpäivän kunniamerkkiesitykset toimitetaan viimeistään 5.11.2021 sen
aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka toimialueella saajaehdokas asuu:


Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 1, 13035 AVI
(Kanta-Häme, Päijät-Häme, Uusimaa, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala)
Lisätietoja: tarkastaja Päivi Åkerblom, p. 0295 016 210

Itä-Suomen aluehallintovirasto, PL 2, 13035 AVI
(Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)
Lisätietoja: tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890

Lapin aluehallintovirasto, PL 3, 13035 AVI
(Lappi)

Lisätietoja: osastosihteeri Eija Kallo, p. 0295 017 362

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, PL 4, 13035 AVI
(Varsinais-Suomi, Satakunta)

Lisätietoja: suunnittelija Pirjo Ojanen, p. 0295 018 052

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 5, 13035 AVI
(Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
Lisätietoja: osastosihteeri Kirsi Mäenpää, p. 0295 018 518

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 6, 13035 AVI
(Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)
Lisätietoja: assistentti Niina Rytilahti, p. 0295 017 055
kehittämispäällikkö Leena Meriläinen, p. 0295 017 523
 

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Lomakkeet https://www.suomi.fi/palvelut/lomake/aitienpaivakunniamerkit-aluehallintovirasto/978cda15-4f9b-4c3f-afc2-c4bd7a1b1390  toimintaohjeineen löytyvät julkishallinnon verkkopalvelusta www.suomi.fi. Lomakkeita voi tilata myös aluehallintovirastosta.

Tietoa äitienpäiväkunniamerkeistä löytyy myös sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta, osoitteesta:  https://stm.fi/aitienpaivakunniamerkit

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset