Kuulutus Aluevaalit Kyyjärven kunnassa 2022

Kunnalliselämä
Keskusvaalilautakunta
Kyyjärven kunta
Anne-Mari Hautala
aluevaalit 2022

Kuulutus Aluevaalit Kyyjärven kunnassa 2022

KUULUTUS ALUEVAALIT KYYJÄRVEN KUNNASSA 2022

 

ÄÄNESTYS VAALIPÄIVÄNÄ

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Vaalihuoneistot pidetään avoinna kello 9.00–20.00.

Kyyjärven kunta toimii yhtenä äänestysalueena, Kyyjärven äänestysalueena,

äänestyspaikkana toimii Kivirannan palvelukeskus (Kivirannantie 4).

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan 12.-18.1.2022 Kyyjärven kirjastossa (Tuliharjuntie 43)

keskiviikko                        klo   12.00 – 16.00

torstai                              klo   14.00 – 18.00

perjantai                           klo   12.00 – 16.00

lauantai                            klo   10.00 – 12.00

sunnuntai                         klo   10.00 – 12.00

maanantai                        klo   14.00 – 18.00

tiistai                               klo   12.00 – 16.00

Äänestyspaikoissa on pyörätuoliasiointimahdollisuus.

Ennakkoäänestys Kivirannan palveluasunnoilla tapahtuu vaalitoimikunnan myöhemmin ilmoittamana aikana. 

Kotiäänestys järjestetään niille Kyyjärven kunnan äänioikeusrekisteriin merkityille henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Kyyjärven kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestystä haluavan henkilön tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16. Kotiäänestystä haluavan omaishoitajan tiedot ilmoitetaan kotiäänestäjän ilmoituksessa.  Ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti Kyyjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle os. Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi tai puhelimitse kunnanvirastoon 044 4597008.  Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita saa kunnanviraston hallinto-osastolta.

Ennakkoäänestykseen ja vaalipäivän äänestykseen osallistuvan on esitettävä henkilöllisyystodistus- tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. 

Tietoa vaaleista ja luettelon yleisistä ennakkoäänestyspaikoista saa Oikeusministeriön vaalisivuilta https://vaalit.fi

Huomioidaan koronaohjeistus.

Kyyjärven kunnan keskusvaalilautakunta

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset