AVI:n päätös 21.1.2022

Kunnalliselämä
T.Pelkonen
Kyyjärven kunta
Leila Järvinen
Maskit.

AVI:n päätös 21.1.2022

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Määräys on voimassa ajalla 23.1. – 20.2.2022.
Tällä uudella päätöksellä kumotaan 31.12.2021 annettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aluetta koskeva päätös ajalta 23.1. – 31.1.2022 (LSSAVI/20452/2021).

Määräys velvoittaa tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita.
Tämä määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.
Rajoitus ei koske myöskään vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien ikäluokkien ohjattua harrastustoimintaa.  

Koronapassin käyttöä on rajoitettu valtioneuvoston 11.1.2022 asetuksella määräaikaisesti 31.1.2022 asti.
Tänä aikana koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksil

Länsi-Suomen Aluehallintoviranomaisen 488/2022 päätös kokonaisuudessaan:

https://avi.fi/documents/25266232/106718692/FINAL+TTL+58+ja+d+§+KSSHP+21-1-2022.pdf/a4f47ef5-1f2b-1ee5-da00-a400c8d590a0/FINAL+TTL+58+ja+d+§+KSSHP+21-1-2022.pdf?t=164276147232


Saarikan päivitetyt toimintaohjeet koronavirus tapauksissa 17.1.2022
https://www.saarikka.fi/koronainfo

 

Ystävällisin terveisin,

Tiina Pelkonen

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset