Hallitukset töihin! -hanke on käynnistynyt

Työ ja yrittäminen
26.01.2022
Arto Maijala /
Kyyjärven kunta
Aaro Toppinen
Hallitukset Töihin hankkeen kuva.

Hallitukset töihin! -hanke on käynnistynyt

Hankkeen tavoitteena on kehittää osakeyhtiöpohjaisten pien-, mikro- ja start up -yritysten hallitustyöskentelyä ja siten tukea Keski-Suomen alueen yritystoimintaa.

Kaksivuotinen Hallitukset Töihin! -hanke on käynnistynyt Keski-Suomessa nyt tammikuussa 2022. ELYn rahoittamaan hankkeeseen voivat osallistua osakeyhtiöt, joiden henkilömäärä jää alle 50 hengen ja liikevaihto vuodessa alle 10 milj. euron sekä joiden tase on alle 10 milj. euroa. Hallituspartnerit Keski-Suomi ry on hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajana hankkeessa on mukana Keski-Suomen Yrittäjät ry. Yhteistyökumppaneina ovat MTK Keski-Suomi ry, Leader JyväsRiihi ry, Leader Viisari ry, Leader Maaseutukehitys ry ja Leader Vesuri-ryhmä ry. Myös Keski-Suomen kauppakamari on lupautunut olemaan yhteistyössä hankkeen eteenpäin saattamisessa.


Hankkeeseen osallistuvien pien-, mikro- ja start up -yritysten on mahdollista kehittää hallitustoimintaansa ja saada siihen asiantuntijatukea. Hyvin organisoidulla ja toteutetulla hallitustyöskentelyllä on erittäin suuri merkitys yrityksen tulevaisuudelle. Näin on myös pien-, mikro- ja start up -yrityksissä. Tämä on kiistatta todistettu useissa tutkimuksissa ja monien case-tapausten perusteella. Keskisuomalaisilla yrityksillä, jotka haluavat kehittää hallitustoimintaansa, on mahdollisuus saada siihen tukea luottamuksellisessa asiantuntijatapaamisessa, joka sovitaan yrityksen edustajan kanssa erikseen. Tapaamisessa selvitetään, mikä on yrityksen tämänhetkinen tilanne hallituksen toiminnan osalta ja miten se vastaa yrityksen strategisia tarpeita, mitä haasteita ja riskejä yritys kohtaa tulevaisuudessa, millaista osaamista hallitukseen tarvitaan tukemaan yrityksen kehitystä.

Hankkeeseen osallistuminen ei maksa yritykselle mitään ja tapaamisesta koostetaan yritykselle raportti.


Mikäli haluat kehittää yrityksesi hallitustoimintaa tai kaipaat lisätietoa hankkeesta, ota yhteyttä!

Yhteistyöterveisin,

Arto Maijala projektijohtaja
arto.maijala@hallituspartnerit.fi
puh. 040 533 2540
Hallitukset Töihin! Hallituspartnerit Keski-Suomi ry
https://keski-suomi.hallituspartnerit.fi/hallitukset-toihin/
https://www.linkedin.com/in/artomaijala/

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset