Kyyjärvi-päivän järjestämisvastuu Kyyjärven Kyky Ry:lle

Kunnalliselämä
T.Pelkonen
Kyyjärven kunta
Leila Järvinen
Pieni kylä - Suuri Sydän.

Kyyjärvi-päivän järjestämisvastuu Kyyjärven Kyky Ry:lle

Kyyjärvi-päivän päätapahtuma järjestetään ensi kesänä kaup­pa­kes­kus Paletin Vaasantien puoleisen nurmikkoaluetta ja park­ki­paik­kaa hyödyntäen. Kyyjärven Kyky ry ottaa Kyyjärvi-päivän ko­ko­nais­val­tai­sen järjestämisvastuun ja tapahtuman tulee pitää sisällään mark­ki­na­hu­mua ja konsertin. Suurimmat menoerät kertyvät mm. mai­non­nas­ta, järjestysmiehistä, erilaisista lupamaksuista, en­si­apu­val­miu­des­ta ja esiintymispalkkioista.

Kunnanhallitus päätti 7.2.2022 kokouksessaan antaa 5 000 euron avustuksen Kyyjärven Ky­ky Ry:lle Kyyjärvi-päivän kokonaisvaltaista järjestämisvastuuta vas­taan. Kyky voi kannustaa paikallisia jär­jes­tö­jä mukaan kehittelemään ja järjestämään tapahtumaa yh­teis­työs­sä. Kyyjärveläisiltä yhdistyksiltä ei peritä markkinapaikkamaksua.

Kunnanhallitus kutsuu Kykyn esittelemään Kyyjärvi-päivän on­nis­tu­mis­ta kunnanhallituksen kokoukseen syyskuussa, jotta kun­nan­hal­li­tuk­sel­la on mahdollisista esittää toiveita, ohjeistuksia tai muutoksia seuraavalle vuodelle.

Hienoa, että herätetään koronavuosien jälkeen taas eloon Kyy­jär­vi-päi­vä ja saadaan nykyisille ja entisille kyyjärvisille sekä lä­hi­aluei­den asukkaille ikimuistoinen tapahtuma.

 

Ystävällisin terveisin,

Tiina Pelkonen

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset