TIEDOTE KYYJÄRVEN KAUNISKANKAAN TUULI- JA AURINKOVOIMAHANKKEEN ASUKASKYSELYN KÄYNNISTÄMISESTÄ

Asuminen
Westwind Oy/Ramboll Finland Oy
Kyyjärven kunta
Leila Järvinen
Tuulivoimapuisto auringon noustessa.

TIEDOTE KYYJÄRVEN KAUNISKANKAAN TUULI- JA AURINKOVOIMAHANKKEEN ASUKASKYSELYN KÄYNNISTÄMISESTÄ

Vastaa Kauniskankaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen asukaskyselyyn

Tuuli- ja aurinkovoiman hyödyntämistä kehittävä yhtiö WestWind Oy suunnittelee enimmillään 15 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimapuiston ja 230 hehtaarin suuruisen aurinkovoima-alueen rakentamista Kyyjärven kunnan Kauniskankaan alueelle. Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan yhteismenettelynä, millä pyritään helpottamaan hankkeeseen osallistumista ja vuorovaikutusta.

Kauniskankaan hankkeen osayleiskaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja siihen liittyvä YVA-suunnitelma ovat olleet nähtävillä 17.5.-1.8.2021 välisen ajan ja niistä saadun palautteen ja selvitysten perusteella hankesuunnitelmaa on kehitetty. Päivitetyssä hankesuunnitelmassa arvioitavana on vaihtoehdossa VE1 15 tuulivoimalaa ja vaihtoehdossa VE2 13 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden napakorkeus on joko 160 metriä tai 200 metriä voimalapaikasta riippuen. Aurinkovoima-alue on noin 230 hehtaaria kummassakin vaihtoehdossa.

Osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) toteutetaan sähköinen asukaskysely, jonka avulla selvitetään tuuli- ja aurinkovoimahankkeen mahdollisia vaikutuksia lähialueen elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vastauksia toivotaan erityisesti hankealueen lähialueiden asukkailta, loma-asukkailta, maanomistajilta, elinkeinonharjoittajilta sekä muilta käyttäjiltä.

Kyselyyn pyydetään vastaamaan ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa

https://new.maptionnaire.com/q/3g6ehr8hop48

Sähköinen kysely on avoinna 28.3.-15.4.2022 välisen ajan.

Kysely toteutetaan nimettömänä ja vastaamiseen kuluu noin 15 minuuttia. Kyselyn toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy tuuli- ja aurinkovoimayhtiö WestWind Oy:n toimeksiannosta.

Vaihtoehtoisesti voitte pyytää kyselyn paperiversion YVA-projektikoordinaattori Eeva-Riitta Jänöseltä sähköpostitse eeva-riitta.janonen@ramboll.fi tai puhelimitse puh. 0406574670. Ilmoitathan pyynnössä nimesi ja osoitteesi, jolloin voimme postittaa teille lomakkeen vastauskuorineen. Pyydäthän lomakkeen viimeistään 3.4.2022. Vastauslomakkeet tulee postittaa viimeistään 15.4.2022, jotta vastaus ehtii mukaan kyselyn tulosten raportointiin. Nimi- ja osoitetietoja käytetään vain kyselyn postittamiseen eikä niitä yhdistetä vastauksiin.

Lisätietoa hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista löytyy ympäristönhallinnon sivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/kauniskankaantuulivoimahankeYVA.

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeesta vastaava WestWind Oy,                              Kaava-YVA-konsultti Ramboll Finland Oy,
Matti Uuttu, p. 040 014 9650,                                          Pirjo Pellikka, p. 040 532 2380 tai
etunimi.sukunimi@ppwest.fi                                            Katja Oksala, p. 040 143 0683,
                                                                                         etunimi.sukunimi@ramboll.fi

 

Lisätietoja kyselystä: Eeva-Riitta Jänönen, puh. 040 657 4670, eeva-riitta.janonen@ramboll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset