Kyyjärven kunnan ohjeistusta kuntalaisille Ukrainan tilanteen johdosta 16.3.2022

Kunnalliselämä
16.03.2022
Johtoryhmä
Kyyjärven kunta
Leila Järvinen
Ukrainan lippu, maapallo ja rauhankyyhky.

Kyyjärven kunnan ohjeistusta kuntalaisille Ukrainan tilanteen johdosta 16.3.2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja pakolaisvirta herättävät kuntalaisissa huolta ja kysymyksiä. Olennaisinta on se, että Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa. Jokaisen tulee elää omaa arkeaan mahdollisimman normaalisti.

Henkinen tuki ja lapsen huomioiminen

Uutiset sodasta huolestuttavat kaikkia ja se voi aiheuttaa ahdistuneisuutta, pelkoa ja fyysistä oireilua. Sosiaalisessa mediassa liikkuu rajuja kuvia ja kertomuksia. Suojaa lapsia ja nuoria ahdistavalta materiaalilta.  Normaali tavallinen arkirytmi kuten koulunkäynti, harrastukset ja kaverit luovat turvallisuuden tunnetta.

Koulussa käsitellään Ukrainan tilannetta lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Koululaisten on tärkeää saada totuudenmukaista tietoa ja vastauksia kysymyksiinsä. Sotatilannetta voidaan käsitellä eri oppiaineiden yhteydessä oppilaiden kysymyksien pohjalta ja oppilaiden erilaiset tilanteet huomioiden.
Jos nousee selkeitä huolia liittyen oman lapsen hyvinvointiin, kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä oppilashuollon psykologi-, kuraattori sekä kouluterveydenhuollon palveluihin. Oppilashuollon henkilöstön tavoittaa myös Wilman kautta ja koska he ovat koulun käytössä vain noin 1 pvä viikossa, niin kannattaa jättää soittopyyntö.

  • Koulupsykologi Maarit Mäkelä puh. 044-4597058, torstaisin.
  • Koulukuraattori Anu Hakkarainen puh. 044-4597810, torstaisin ja lisäksi vaihtuva päivä.
  • Kouluterveydenhoitaja Eija Kainu puh. 044-4598955, tiistaisin ja välillä myös maanantai.

OmaKS:n etäperhetyöntekijä OmaNanny kertoo vinkkejä, kuinka käsitellä sotaa lapsen kanssa:
Ukrainan sota – kuinka käsitellä asiaa lapsiperheessä? 

Ammattilaisten tarjoamaa keskusteluapua on tarjolla esimerkiksi seuraavien palvelujen kautta.
Kriisikeskus Mobile                    Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys
Saarijärven seurakunta, diakoni Riitta Kytölä puh. 045 129 1622, riitta.kytola@evl.fi
 

Apua Ukrainaan

Kansalaisten halu auttaa ukrainalaisia on suuri. Kyyjärven kunta ei organisoi erillisiä raha- tai tavarakeräyksiä, vaan suosittelee, että  lahjoitukset tehdään luotettavien järjestöjen, kuten Suomen Punaisen Ristin, Kirkon ulkomaanavun, Pelastakaa Lapset ry:n, Lääkärit Ilman Rajoja tai YK:n lastenjärjestö Unicefin kautta.  Kunta itse on tehnyt lahjoituksen Unicefin kautta.
Avun tarjoaminen ukrainalaisille – Sisäministeriö


Ukrainasta Suomeen tulevien majoitus ja hakeutuminen tilapäiseen suojeluun

Ukrainan kansalainen, joka saapuu Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia, voi tällä hetkellä oleskella maassa viisumivapaasti (3 kk), mutta hänen on tärkeää hakeutua tilapäiseen suojeluun. Maahanmuuttovirasto voi myöntää oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Tilapäisen suojelun piiriin pääsy alkaa ilmoittautumisesta poliisille. Oleskeluluvan saanut voi työskennellä ja opiskella ja hänet majoitetaan vastaanottokeskukseen – hänellä on oikeus majoittua muuallakin, mutta jossain vastaanottokeskuksessa on oltava kirjoilla, jotta on oikeutettu vastaanottopalveluihin (joita ovat esimerkiksi terveydenhuolto ja vastaanottoraha).
Tilapäisen suojelun kautta oleskeluluvan saanut voi halutessaan jättää myös turvapaikkahakemuksen. Maahanmuuttoviraston sivuilla on kaikesta tästä tarkat ohjeet.
tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille
majoittuminen vastaanottokeskukseen 
majoittuminen yksityismajoitukseen

Kyyjärvellä varaudutaan ukrainalaisten vastaanottamiseen. Vastaanottamisesta ja majoittamisesta vastaa Suomen Maahanmuuttovirasto (Migri).  Lähin vastaanottokeskus Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin ylläpitämänä on Jyväskylässä, minkä järjestämiin tiloihin ukrainalaisia ensivaiheessa ohjataan. Kyyjärven kunnalla ei ole keskitettyä palvelua, jonka kautta omaa asuntoaan voisi tarjota. Oman kiinteistön tiedot voi toimittaa esimerkiksi SPR:n kautta osoitteessa https://www.punainenristi.fi/ukrainainfo. Vastaanottokeskusten kapasiteetista vastaava tiimi käsittelee ilmoitukset ja on yhteydessä, jos tiloille on tarvetta.

Yksityisen henkilön kotimajoittaessa pakolaisia toiminta ei saa olla vastikkeellista. Ilmoitathan kuntaan, jos otat luoksesi asumaan ukrainalaisia ja huolehdit, että he ilmoittautuvat poliisille ja maahanmuuttovirasto Migriin.  Kyyjärven kuntaan tee ilmoitus suoraan kunnanjohtajalle osoitteeseen tiina.pelkonen@kyyjarvi.fi. 
Ilmoita kuljetuksista Ukrainasta Suomeen 

Väestönsuojat

Väestön suojaamisesta kantaa vastuun Keski-Suomen pelastuslaitos yhdessä muiden pelastuslaissa määriteltyjen toimijoiden kanssa. Yleisiä väestönsuojia ei Kyyjärvellä ole, kuten ei koko Keski-Suomessakaan. Pelastuslaitos vastaa asukkaiden evakuoinnista, joilla ei omaa väestönsuojaa ole.
SPEK: Väestönsuojelu              Keski-Suomen pelastuslaitos: Väestönsuojelu

Kotivara tulee muistaa myös normaalioloissa

Kotiin olisi hyvä varata kolmen päivän varaksi riittävä määrä ruokaa, juotavaa sekä kannellisia astioita veden säilyttämiseen. Lisäksi kotona kannattaa pitää huolta siitä, että kotoa löytyy tarvittavia lääkkeitä ja käteistä rahaa sekä muuta omassa arjessa tarpeellista.
Keski-Suomen pelastuslaitos: Omatoiminen varautuminen
pelastustoimi.fi - kotivara       Punainen Risti - kotivara

Säteilyturvakeskus toteaa verkkosivuillaan, ettei tilanne Ukrainassa vaikuta säteilytilanteeseen Suomessa. STUK suosittelee, että joditabletteja on kotona osana kotivaraa. Joditabletteja ei tule koskaan ottaa ”kaiken varalta”. Viranomaiset antavat erillisen määräyksen, mikäli tarvetta joditablettien ottamiseen ilmenisi.
STUK - Joditabletit
STUK - Säteilytilanne Ukrainassa

Varautuminen Kyyjärvellä yleisesti

Kyyjärvellä tehdään laajaa yhteistyöstä sen varmistamiseksi, että muuttuvissa tilanteissa asukkaita voidaan ohjeistaa nopeasti sekä suunnitelmat terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi ovat olemassa. Terveyspalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat Saarikka ja Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi.

Pelastustoimi: Varautuminen

Kunnan tehtävänä on asukkaiden arjen turvaaminen erilaisissa poikkeustilanteissa. Ohjeita ja malleja erilaisten poikkeustilanteiden hoitamiseen on laadittu ja harjoiteltu. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi laajat sähkö- tai vesikatkot, suuronnettomuudet, luonnonmullistukset, kyberhyökkäykset, pandemia tai alueeseen kohdistuvat uhkatilanteet. Kunnassa on olemassa valmiussuunnitelma, jota nyt muuttuvassa turvallisuustilanteessa yleisen osan kohdalta päivitetään. Kunnan poikkeusolojen johtoryhmä johtaa operatiivista toimintaa.

Ystävällisin terveisin,

Kyyjärven kunnan johtoryhmä

Tiina Pelkonen,
Marjukka Latva-Laturi
Maija-Liisa Immonen

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset