NeovaHackathon - ideoi ja ilmoittaudu mukaan

Tekniikka ja talous
15.03.2022
Kyyjärven kunta
Aaro Toppinen
NeovaHackathon.

NeovaHackathon - ideoi ja ilmoittaudu mukaan

Suomessa tuhansia hehtaareja energiantuotannossa ollutta ja energianturpeen tuotantoon varattua turvemaata on poistumassa käytöstä lähivuosina.

Miten käytöstä poistuvia energiaturpeen tuotantoalueita voitaisiin jatkossa hyödyntää uusiutuvien ja biopohjaisten raaka-aineiden tuotannossa niin, että alueiden hiilidioksidipäästöt pysähtyisivät ja alueet alkaisivat sitoa hiiltä? Neova Group hakee yhteistyökumppaneita ja uusia liiketoimintamalleja käytöstä poistuvien energiaturpeen tuotantoalueiden vastuulliseen hyödyntämiseen.

Mikä NeovaHackathon?

BioPaavo ja Kasvu Open avaavat yhteistyössä Neova Group:n kanssa Hackathonin, jonka tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamalleja, ansaintalogiikkaa, arvoketjuja ja/tai strategisia yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät tuottamaan käytöstä poistuvilla turvemailla kustannustehokkaasti uusiutuvia ja biopohjaisia raaka-aineita ja/tai hiilensidontaa. Hackathonin avulla Neova hakee potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta ehdotuksia ja win-win-liiketoimintamalleja, joiden kautta kumppanit voisivat tuottaa alueilla biomassaa ja edistää hiilensidontaa avaimet käteen-periaatteella.

Neova Group on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen yritys. Neovan liiketoiminta edistää ammattimaista kasvattamista ja puutarhaviljelyä, houkuttelevien ja viihtyisien elinympäristöjen rakentamista sekä eläinten hyvinvointia. Neova tarjoaa yritys- ja kuluttaja-asiakkaille paikallisia polttoaineita ja kehittää tuotteita ilman ja veden puhdistukseen.

Neova Group tuottaa vastuullisesti turvetta noin 200 tuotantoalueella Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Suomessa Neovalla on turvetuotantoalueita tällä hetkellä noin 40 000 hehtaaria. Ennusteen mukaan aktiivisessa tuotannossa ja reservialueina on vuonna 2025 runsaat 20 000 hehtaaria. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavien vuosien aikana vanhoja turvetuotantoalueita siirretään seuraavaan maankäyttömuotoon liki 20 000 hehtaaria. Vuonna 2021 Neova Oy:n tuotannosta poistuneita maa-alueita siirrettiin seuraavaan maankäyttömuotoon yhteensä 4185 hehtaaria. Alueista 85 prosenttia metsitettiin ja 15 prosenttia ennallistettiin erilaisiksi kosteikoiksi.

Osallistujat

Hackathon on avoin kaikille kiinnostuneille: yrityksille, tutkimuslaitoksille, koulutusorganisaatioille ja opiskelijoille sekä muille toimijoille. Tiimisi voi koostua oman organisaatiosi edustajista tai voit muodostaa organisaatiorajat ylittävän joukkueen juuri tätä haastetta varten!

Tuomaristo

Tuomaristoon kuuluvat edustajat Neova Group:sta, BioPaavo by JAMK:sta, sekä 1-2 muusta asiantuntijaorganisaatiosta.

Miksi kannattaa osallistua?

• Löydät uusia liiketoimintamahdollisuuksia: Sinulla on mahdollisuus pitkäkestoiseen yhteistyöhön, kehittyvään liiketoimintaan ja tarvittaessa tuotekehitysyhteistyöhön toimeksiantajayrityksen kanssa

• Finalistina saat asiantuntijat sparraajiksesi ratkaisujen hiomisessa ja yhteistyön rakentamisessa

• Pääset verkostoitumaan muiden osallistujien ja asiantuntijoiden kanssa

Aikataulu

• Haasteen julkaisu ma 14.3.2022

• Webinaarissa ”Turvemaista tulevaisuutta – Tulevaisuuden vaihtoehtoja energiaturpeen tuotantoalueiden vastuulliseen hyödyntämiseen” to 24.03.2022 klo 10:00 – 11:30 Neova kertoo lisää haasteesta. Ilmoittaudu mukaan: https://www.jamk.fi/fi/tapahtuma/turvemaista-tulevaisuutta

• Ilmoita ideasi ja tiimisi mukaan NeovaHackathoniin viimeistään su 10.4.2022. Alustavan ehdotuksen tulee kuvata ratkaisu pääpirteissään sekä arvio sen toteutettavuudesta ja siihen tarvittavista yhteistyökumppaneista ja resursseista.

• Jatkoon valitut ideat ja tiimit julkaistaan viimeistään to 14.4.2022

• Kick-off -tilaisuus järjestetään to 21.4.2022 klo 12-16, jolloin osallistujatiimit tapaavat toisensa ja toimeksiantajayrityksen edustajat. Kick-off tilaisuudessa Neova kertoo osallistujatiimeille lisää toimeksiannosta. Tilaisuuteen voi osallistua BioPaavossa Saarijärvellä tai verkon kautta.

• Hackathon-päivä järjestetään to 19.5.2022 (koko päivän tapahtuma), ja päivän päätteeksi valitaan voittaja(t). Tilaisuuteen voi osallistua BioPaavossa Saarijärvellä tai verkon kautta.

Ilmoittaudu mukaan!

https://link.webropolsurveys.com/S/55B95C6E11F3232F

 

Lisätietoja

Linkki BioPaavon sivulle

Annimari Lehtomäki, Johtava Asiantuntija,
BioPaavo: annimari.lehtomaki@jamk.fi,
puh. 050 464 2563

Päivi Martikainen, Vastuullisuus- ja ympäristöjohtaja,
Neova Group: paivi.martikainen@neova-group.com,
puh 040 518 1587

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset