Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2021

Kunnalliselämä
Kyyjärven kunta
Kyyjärven kunta
Anne-Mari Hautala
Tilikauden tulos 2021 €/as.
Tilikauden tulos 2021 €/as.
Kuntakonsernin lainakanta.
Kuntakonsernin lainakanta.
Nopolan päiväkodin pihamaalla.
Nopolan päiväkodin pihamaalla.
Tekninen työ.
Tekninen työ.

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2021

Kyyjärvi teki ennätyksellisen hyvän tuloksen ja lainaakin lyhennettiin yli 1,5 miljoonaa

Vuosi 2021 kirjoitetaan historian kirjoihin maailmanlaajuisen koronapandemian vuotena. Niin töissä, kotona kuin vapaa-aikanakin olemme joutuneet miettimään erilaisia keinoja ja konsteja uudenlaiseen arkeen ja sen haasteisiin. Kyyjärvellä esiintyi vuoden aikana viisi covid 19 tartuntaa. Tilannetta on seurattu tiiviisti yhteistyössä STM:n, AVI:n ja THL:n kanssa. Suosituksia ja rajoituksia on jouduttu laittamaan käytäntöön vallitsevan tartuntatautitilanteen vaatimalla tavalla. Etätyö on lisääntynyt sekä kunnan työntekijöillä ja että alueemme yrityksissä. Uudet keinot ja oivallukset ovat tarkoittaneet muun muassa sähköiseen aikakauteen hyppäämistä, joka on osoittautunut myös hyväksi ja pysyväksi tavaksi toimia muiden keinojen rinnalla. Suuret kiitokset kuuliaisille kuntalaisillemme, annettuja suosituksia ja rajoituksia noudatettiin hyvin. Elämän arvoista elämistä ei silti lakkautettu Kyyjärvellä, vaan otettiin kaikki irti maaseudun eduista, luonnosta ja liikkumismahdollisuuksista.

Vuoden alussa valtiovarainministeriön asettama arviointiryhmä esitti kuntarakennelain 15 §:n mukaista erityistä kuntajakoselvitystä Kyyjärven kunnan yhdistämiseksi isompaan kokonaisuuteen vuoden 2022 alussa. Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien kesken varsinainen selvitystyö alkoi syyskuussa 2020 kuntajakoselvittäjä Eero Laesterän johdolla. Kunnissa järjestettiin kuntalaiskuulemiset ja otettiin vastaan uuden kunnan nimiehdotuksia. 4K- kuntaliitosneuvottelujen poliittinen ohjausryhmä valmisteli asiakirjat ja päätti uuden kunnan nimeksi Suomenselkä. Kuntaliitos kaatui 15.2.2021 Kannonkosken valtuuston hylkäämispäätökseen. Kuntaliitosneuvotteluita jatkettiin Kyyjärven ja Karstulan kesken. Toukokuussa 2021 Kyyjärven valtuusto päätti olla liittymättä Karstulan kuntaan. Valtiovarainministeriö ei käyttänyt pakkoliitosta, vaan antoi Kyyjärven jatkaa itsenäisenä perustuen parantuneeseen käyttötalouteen ja tuleviin tuulivoimatuottoihin. Kyyjärven kunta jatkaa silti valtiovarainministeriön ”tarkkailuluokalla” ja talous ei saa jatkossa mennä huonompaan suuntaan.

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle hyväksyttiin saneerausohjelma, missä lainoja leikattiin 83,1 % ja lopuille lainoille hyväksyttiin 17,5 vuoden maksusuunnitelma. Maksuohjelman mukaan Kyyjärven kunnalle maksetaan 397 247 euroa, päättyen 31.12.2038.

Leirintäalueelle saatiin uudet innokkaat yrittäjät, jotka nimesivät paikan Kyyjärvi Campingiksi ja järjestivät monenlaisia tapahtumia koko kevät-, kesä ja syyskauden huipentuen ilotulitukseen. Yrittäjän päivä 5.9.2021 huomioitiin jo perinteikkäästi uuden videon julkaisemisella. Yrittäjän päivän videossa esiintyi Betset-yhtiö ja heidän alihankintaverkostostaan Metallituote Lahtinen, kuljetusliike Jarmo Kotanen ja Ruokala Margit. Video sai laajasti positiivista näkyvyyttä. Vuoden yrittäjä palkinnon sai Rakennuspalvelu Lautanen Kyyjärven yrittäjien syysjuhlassa 12.11.2021. Itsenäisyyspäivän videot lotta Ester Noposesta nauttivat suurta suosiota.

Vuoden 2021 aikana aloitettiin Peuralinnan tuulipuiston (7 myllyä) ja Hallakankaan tuulipuiston (8 myllyä) rakentaminen. Kauniskankaan tuulivoima- ja aurinkopuisto, Kirvesvuoren, Kämppäkankaan ja Hanhinevan tuulivoimahankkeiden kaavoitus käynnistettiin.

Kunta onnistui pienentämään edelleen kiinteistöriskiään myymällä kunnanviraston. Investointeja tehtiin 497 135 euron edestä. Suurin investointi oli teknisentyön tilojen rakentaminen kirjaston alakertaan. Muita investointeja olivat mm. liikuntahallin väliverhojen uusiminen, päiväkodin pihan rakentaminen, Harsunkankaan latupohjan valaiseminen ja pidentäminen, Tammipuuhallin kattilan ja jätevesilaitoksen valvomokoneen uusiminen.

Verotulot lisääntyivät edellisvuodesta 481 079 euroa (10,3 %). Valtionosuudet laskivat edellisvuodesta 278 722 euroa (-5,4%). Henkilöstömenot kasvoivat 178 496 euroa (7,6%) ja käyttökate heikkeni 245 417 euroa (2,8 %). Vuosikate oli 1 127 703 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui 765 580,26 euroa joka on ennätyksellisen hyvä 622 euroa asukasta kohden ja ollen näin Keski-Suomen toiseksi parhain. Taseen alijäämä vuoden lopussa oli -3 883 824,36 euroa.

Kunnan lainakanta pieneni 1 551 680 eurolla ja sitä on nyt 11 500 000 euroa eli 9 327 euroa / asukas (10 125 €/asukas vuonna 2020). Vuoden lopussa sijoitusvarallisuutta Kyyjärven kunnalla oli 5 798 822,35 euroa ja kassassa rahaa 724 522,61 euroa. Sijoitus- ja kassavarannot yhteensä 6 523 345,46 euroa (5 290 €/asukas). Asukasluvun alenema vaikeuttaa lainan vähentymistä, toisaalta taas sijoitusvarannot kasvavat suhteessa asukaslukuun.

Konsernin tulos muodostui 638 864,21 euroa ylijäämäiseksi. Kauppakeskus Paletin tilinpäätös oli tappiolla -7 411,61 euroa, Liikekeskuksen tilinpäätös oli 2 143,29 euroa, Vuokra-asuntojen 32 423,27 ja Kyyjärven lämmön 25 887,14 euroa. Konsernin lainamäärä oli vuoden lopussa 17 898 425 euroa eli 14 516 euroa asukasta kohden (vuonna 2020 lainaa oli 19 608 332 € eli 15 212 €/asukas). Lainamäärä pieneni 1 709 907 euroa edellisestä vuodesta. Uutta lainaa nostettiin Sairaala Novaan 369 613 euroa. Konsernitaseen alijäämä vuoden lopussa oli -4 365 618 eli -3 541 euroa asukasta kohden (vuonna 2020 alijäämää oli -5 004 482 € eli -3 882 €/asukas). Kyyjärven kunnan tyttärillä on lainaa yhteensä 2 983 625,81 euroa (lyheni vuodessa 191 068 €).

Kyyjärven kunta täyttää edelleen kriisikuntakriteerit ja olemme valtiovarainministeriön tarkkailussa. Alijäämä on muodostunut niin suureksi, ettei sitä pystytä kääntämään ylijäämäksi kuntalain 110 § edellyttämässä ajassa. Kyyjärven kunta ylittää uusien kriisikuntakriteereiden raja-arvot; kunnan kertyneen alijäämän kattamisvelvoitteen ja kuntakonsernin alijäämän. Tämän lisäksi täytämme rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut; tuloveroprosentin ja konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrän. Toteutuvat tuulivoima-hankkeet (Peuralinna ja Hallakangas) korvaavat vasta asukasmäärän alenemista johtuvaa valtionosuuksien ja verotulojen vähenemistä, sillä asukaslukumme väheni 56 henkilöllä vuodessa (4,3 %).

Päättäjillä löytyi tahto selvitä mieluimmin itsenäisenä kuin kuntaliitoksen syliin pakotettuna. Kaikki voitava tehtiin, vaikkei ollut takeita selviämmekö. Mitäpä jos hyvin hoidettu kunnan talous olisikin se suurin vetovoimatekijä. Kunnan taloutta ylläpitää kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Tarkastuslautakuntakaan ei saa ummistaa silmiään epätasapainossa olevalle taloudelle. Kyyjärven kunnan itsenäisyys on edelleen uhattuna. Kyyjärvellä on hyvät tuuliolosuhteet ja seutu on harvaan asuttua, joten uskomme soveltuvia paikkoja löytyvän tuulimyllyille kaavoitusprosessin edetessä. Kun hyvinvointialueelle lähtee yli puolet budjetista, niin tuulivoimatulojen painoarvo vain kasvaa lähivuosina siitäkin huolimatta, että valtio päättäisi ottaa kiinteistöverotuoton valtiontasausjärjestelmän piiriin. Jos taloutemme ei pysy tasapainossa, ei meidän pidäkään voida jatkaa itsenäisinä. Ei kyydistä mitään erityisen kylmää tule, sillä on turha pelotella, mutta omasta päätöksenteosta joutuisimme luopumaan.

Kyyjärven kunta on nousemassa, viime vuosien taloushuolista tasapainoisempaan tilaan. Kunnan henkilöstö on tehnyt joka puolella erinomaista työtä. Haluan kiittää kunnan päättäjiä, henkilöstöä, alueen yrittäjiä ja yhdistyksiä sekä seuroja Kyyjärven kunnan eteen tehdystä työstä. Erityiskiitoksen haluan osoittaa niille kuntalaisille, jotka ovat omassa arjessaan palvelleet toisiaan ja siten ollut rakentamassa parempaa tulevaisuutta meille kaikille. Toivotan kaikille aurinkoista kesää, avointa rehellisyyttä ja henkistä lujuutta uuden edessä.


Tiina Pelkonen
Kunnanjohtaja

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset