Biojätteen kompostointi ja kompostointi-ilmoitus

Asuminen
Järviseudun jätelautakunta
Kyyjärven kunta
Leila Järvinen
Kompostoitavia hedelmänkuoria.

Biojätteen kompostointi ja kompostointi-ilmoitus

Uudistunut jätelaki velvoittaa tekemään ilmoituksen kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Järviseudun jätelautakunnan toimialueella, johon Kyyjärvi kuuluu, velvoite tulee voimaan 1.1.2023


Ilmoitus kompostoinnista pitää tehdä silloin, kun kompostoidaan biojätettä eli eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä.Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen. Yhteisen kompostorin vastuuhenkilö kokoaa kaikki kompostoria käyttävät kiinteistöt yhteen ilmoitukseen ja toimittaa ilmoituksen jätelautakunnalle. Myös vapaa-ajan asunnoilla tapahtuvasta kompostoinnista on tehtävä ilmoitus.

Järviseudun jätelautakunnan toimialueella velvoite ilmoittaa kompostoinnista astuu voimaan 1.1.2023. Ilmoitus tulisi tehdä mahdollisimman pian kompostoinnin aloittamisesta (noin. 2kk kuluessa). Olemassa olevat kompostit voi ilmoittaa jo nyt, mutta ne tulee ilmoittaa viimeistään vuoden 2023 alussa. Ilmoitukset olemassa olevista kompostoreista otetaan myös vastaan uusina kompostointi-ilmoituksina.

Huom! Jos et kompostoi, ilmoitusta ei tarvitse tehdä, kuten ei myöskään puutarhajätteen kompostoinnista.

Järviseudun jätelautakunta ottaa vastaan kompostointi-ilmoituksia tulostettavalla lomakkeella, jonka voi lähettää paperisena postitse ( Alvar Aallontie 1, 62900 Alajärvi) tai skannattuna sähköpostitse (jarviseudun.jatelautakunta@alajarvi.fi). Kompostointi-ilmoituksen tulostettava lomake on saatavilla Järviseudun jätelautakunnan kotisivuilla osoitteessa: https://jarviseudunjatelautakunta.fi/fi/lomakkeet.  Lähiaikoina saman linkin kautta kompostointi-ilmoituksen voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella, joka vaatii vahvaa tunnistautumista.

Uudistuneen jätelain myötä jätehuoltoviranomaisten vastuulla on ylläpitää kompostointirekisteriä, johon merkitään kaikki biojätettä kompostoivat kiinteistöt. Kompostointirekisteriin merkitään kompostointi-ilmoitusten avulla kerätyt tiedot. Kompostitietojen avulla arvioidaan Suomessa kotitalouksissa kierrätetyn biojätteen määrää, jotta se voidaan huomioida Suomen kierrätysasteen laskennassa EU:n direktiivin edellyttämällä tavalla
 
Kyyjärvellä kiinteistöjen omistajat voivat noutaa paperilomakkeen kunnanvirastolta sen aukioloaikana, mikäli teillä ei ole mahdolllisuutta tulostaa lomaketta itse. Kunnanvirasto avoinna maanantaisin 8-16, ti-to 9-14, perjantaisin suljettu.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset