Talousarvio vuodelle 2023 hyväksytty

Kunnalliselämä
Kyyjärven kunta
Jouni Kujala
Setelit ja kolikko.

Talousarvio vuodelle 2023 hyväksytty

Kyyjärven kunta tarjoaa ilmaista varhaiskasvatusta!

Kyyjärven kunnan talousarvio 2023 on luettavissa: Talousarvio 2023
ja valtuuston talousarviokokous katsottavissa Kyyjärven kunnanvaltuusto 12.12.2022 | Nopolanews

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alusta kunnan budjetti on kutistunut n. 60 %, mutta se tarkoittaa myös supistuneita verotuloja sekä valtionosuuksia. Hyvinvointialueiden menot ovat ylittyneet kauttaaltaan kymmenillä miljoonilla, joka tarkoittaa jatkossa kuntien väheneviä valtionosuuksia.  Valtiontalouden vaikea epätasapaino saattaa pienentää tulevaisuudessa kuntien valtionosuuksia entisestään.

Tulevien vuosien suurin haaste on iso lainamäärä ja nousevat korot sekä inflaatio. Vaikein tilanne on alijäämäisissä kunnissa. Lisäksi on huomattava, että kuntakonsernin tilanne määrittää kunnan taloustilanteen, ja näin ollen siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Elinvoiman ylläpito on haastavaa, kun väkiluku harvenee harvenemistaan ja lainanhoitokustannukset haukkaavat suuren osan kunnan budjetista. Kuntien investointitarpeet eivät supistu samassa suhteessa toimintamenojen kanssa, joten poistojen osuus kasvaa. Riittävän vuosikatteen ylläpitoon on jatkossa kiinnitettävä entistäkin enemmän huomiota. Kunnan talouden kestävyyttä ja sen turvaamista on aihetta tarkastella pitkällä aikavälillä. Yhteistyömahdollisuuksia muiden kuntien kanssa tulisi katsoa hyvissä ajoin.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma kaudelle 2021-2027 on käynnistynyt ja rahastojen lisäksi uutena on oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Haettavana on historiallisen suuri rahoituspotti pohjoiseen Keski-Suomeen, jota on hyödynnettävä. Sydänsuomen tiimiin palkataan hankekoordinaattori auttamaan alueemme yrityksiä ja yhteisöjä hyödyntämään eri rahoituslähteitä. Myös Kyyjärven kunta laittaa hakuun elinvoimakoordinaattorin työpaikan Aaron jäädessä eläkkeelle.

Kyyjärven valtuusto päätti tarjota ensi vuodesta lähtien ilmaista varhaiskasvatusta kaikille. Sivistyslautakunta määrittelee tammikuun kokouksessaan tarkemmin maksuttomuuden periaatteet. Ilmaisella varhaiskasvatuksella halutaan osoittaa, että Kyyjärvellä arvostetaan lapsiperheitä ja kannustetaan työn vastaanottamiseen. Myös vauva-perheen avustusta 300 €/vauva jatketaan edelleen.

Eläkeläisten suositut ja ilmaiset jumpat jatkuvat ensi vuonnakin. Työikäisille on tarjolla kansalaisopiston kursseja. Erilaisiin järjestöihin ja yhdistyksiin kaivataan myös lisää aktiivisia toimijoita. Lukuelämyksistä ja kulttuurista voi nauttia upeassa kirjastossamme. Liikuntahallistamme löytyy myös vapaita vuoroja esim. perheliikunnan harrastamiseen.

Vaikka kuntien tehtäväkenttä kapenee, kuntien asema hyvän arjen ja yritystoiminnan edellytysten varmistajana säilyy. Kunnilla on edelleen ainutlaatuinen yhteys asukkaisiinsa läpi heidän elämänkaarensa varhaiskasvatuksessa, koulussa, kirjastossa sekä liikunta- ja kulttuuripalveluissa.

1.1.2023 Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa ja heidän internetsivunsa ovat jo avautuneet. Otahan jo Keski-Suomen hyvinvointialue | Hyvaks.fi -sivut seurantaan.

Saarikan internetsivut Etusivu | Saarikka sekä toimipisteiden yhteystiedot ja puhelinnumerot ovat vielä käytössä ja palvelut jatkuvat entiseen malliin.

 

Ystävällisin terveisin,
Tiina Pelkonen
kunnanjohtaja

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset