Vanhusneuvostolle asiaa

Seniorit
Kyyjärven kunta
Tuula Härkönen
Talvimaisema
Jäällä
Kokous 16.11.22
Vanhusneuvosto
Kokous
Vanhusneuvosto + sihteeri Anne-Mari

Vanhusneuvostolle asiaa

Mikä on vanhusneuvosto?
Vanhusneuvoston tehtävänä on osallistua vanhuspalvelujen suunnitteluun ja vaikuttaa ikääntyneiden tarvitsemien palvelujen sekä elinympäristön kehittämiseen. Vanhusneuvosto seuraa ikääntyneille suunnattujen palvelujen laatua, laajuutta, kohdentumista ja vaikuttavuutta sekä ikääntyneitten kokemuksia näistä.

Kyyjärven vanhusneuvosto kokoontuu ke 15.2.
Tuula Härkönen pj.
Lasse Kainu
Eliisa Heiskanen
Kyösti Lintulahti
Sauli Mäkelä
Anne-Mari Hautala siht.
(Saarikan edustaja)

Hyvät kuntalaiset, ottakaa yhteyttä vanhusneuvoston jäseniin. Te olette kokemusasiantuntijoita.


Kyyjärven vanhusneuvosto on kunnanhallituksen alainen. Sillä ei ole päätäntävaltaa, vaan se toimii "ikäihmisten edunvalvojana". Toimintaa ohjaavat lait ovat laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista eli ns. Vanhuspalvelulaki (980/2012) ja siinä pykälät Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemisesta (§59 ja laadun arvioinnista (§6).
Keski-Suomen hyvinvointialue aloitti toimintansa vuoden alusta 1.1.2023: sote- ja pelastustoimi.

Kokousasioina mm. toimintakertomus v. 2022 (vanhustenviikko, kansalaisraati, matalankynnyksenliikunnat, kiitoskahvit...), toimintasuunnitelma v.2023 (vapaaehtoistoiminta, hyvinvointipäivä, digiosaaminen, tiedotustoiminta, aktiviteetit),  Kivirannan kuulumiset, hyvinvointialueen vanhusneuvoston 8.2.kokousasiat ja päätökset...
Muut asiat: ottakaa yhteyttä vanhusneuvoston jäseniin.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset