Eduskuntavaalit 2023

Kunnalliselämä
Kyyjärven kunnan keskusvaalilautakunta
Kyyjärven kunta
Anne-Mari Hautala
Eduskuntavaali.
Eduskuntavaali.

Eduskuntavaalit 2023

KOTIÄÄNESTYS

Kotiäänestys järjestetään niille Kyyjärven kunnan äänioikeusrekisteriin merkityille henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Kyyjärven kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestystä haluavan henkilön tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16. Kotiäänestystä haluavan omaishoitajan tiedot ilmoitetaan kotiäänestäjän ilmoituksessa.  Ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti Kyyjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle os. Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi tai puhelimitse kunnanvirastoon 044 4597008.  Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita saa kunnanviraston hallinto-osastolta.

Ennakkoäänestys Kivirannan palveluasunnoilla tapahtuu vaalitoimikunnan myöhemmin ilmoittamana aikana.

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan 22.-28.3.2023 Kyyjärven kirjastossa (Tuliharjuntie 43)

keskiviikko  22.3.2023  klo 12.00–16.00

torstai  23.3.2023  klo 14.00–18.00

perjantai  24.3.2023  klo 12.00–16.00

lauantai  25.3.2023  klo 10.00–12.00

sunnuntai  26.3.2023  klo 10.00–12.00

maanantai  27.3.2023  klo 14.00–18.00

tiistai 28.3.2023  klo 12.00–16.00

 

Ennakkoäänestykseen ja vaalipäivän äänestykseen osallistuvan on esitettävä henkilöllisyystodistus- tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. 

 

ÄÄNESTYS VAALIPÄIVÄNÄ

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Vaalihuoneisto pidetään avoinna kello 9.00–20.00.

Kyyjärven kunta toimii yhtenä äänestysalueena, Kyyjärven äänestysalueena,

äänestyspaikkana toimii Kivirannan palvelukeskus (Kivirannantie 4).

 

Tietoa vaaleista ja luettelon yleisistä ennakkoäänestyspaikoista saa Oikeusministeriön vaalisivuilta https://vaalit.fi

 

Kyyjärven kunnan keskusvaalilautakunta

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset