Keski-Suomen hyvinvointialue kerää kannanottoja kuntalaisilta väkivallan ehkäisytyön ja ehkäisevän päihdetyön kehittämiseksi

Asuminen
Kyyjärven kunta
Maija-Liisa Immonen
nopolanews

Keski-Suomen hyvinvointialue kerää kannanottoja kuntalaisilta väkivallan ehkäisytyön ja ehkäisevän päihdetyön kehittämiseksi

Keski-Suomen hyvinvointialue haluaa selvittää asukkaidensa käsityksiä ja mielipiteitä ehkäisevään päihdetyöhön ja väkivallan ehkäisytyöhön liittyvistä ilmiöistä ja palveluista. Kannanottoja kerätään kahdella kyselyllä 29.8.2023-18.9.2023.
Kyselyihin voi vastata nimettömästi osoitteessa www.hyvaks.fi/kyselyt.
Kyselyiden tuloksia hyödynnetään hyvinvointialueen päätöksenteossa ja ehkäisevän työn suunnittelussa. Tuloksia käsitellään hyvinvointialueen lautakunnissa, vaikuttamistoimielimissä, aluehallituksessa ja aluevaltuustossa. Kyselyyn vastaaminen auttaa hyvinvointialuetta suunnittelemaan ehkäisevän työn palveluitaan vastaamaan paremmin asukkaidensa tarpeita.

Kyselylomakkeeseen päset tästä:www.hyvaks.fi/kyselyt

Ehkäisevää työtä tehdään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi 

Ehkäisevä päihdetyö ja väkivallan ehkäisytyö ovat lakiin perustuvaa toimintaa, joiden tavoitteena on parantaa ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään päihteettömiä, savuttomia ja nikotiinittomia elintapoja sekä ehkäistään ja vähennetään päihde- ja rahapelihaittoja. Käytännössä ehkäisevä päihdetyö voi olla esimerkiksi viestintää ja tiedottamista, kampanjoita tai päihdekasvatusta. 

Päihteiden käyttöön liittyvissä huolissa voi olla yhteydessä Keski-Suomen hyvinvointialueen nuorten palveluihin: https://hyvaks.fi/palvelumme/nuorten-palvelut  sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin: https://hyvaks.fi/palvelumme/mielenterveys-ja-paihdepalvelut 

Oikeus väkivallattomaan elämään on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Kunnat ja hyvinvointialueet vastaavat omalla toimialallaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä sekä lähisuhdeväkivallan ehkäisemisestä. Käytännössä väkivaltaa ehkäistään esimerkiksi kannustavalla kasvatuksella, vanhemmuutta tukemalla ja tunnistamalla lähisuhdeväkivaltaa mahdollisimman varhain ottamalla se puheeksi eri palveluissa. 

Väkivaltaan liittyvissä huolissa voi olla yhteydessä Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystykseen https://hyvaks.fi/palvelumme/sosiaali-ja-kriisipaivystys 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset