Pyöräilyviikko 3.–12.5.2024

Liikunta ja urheilu
Juttuvinkki
Kyyjärven Kyky ry
Tanja Kyrönlahti
monta liikkujaa kuvassa

Pyöräilyviikko 3.–12.5.2024

Liikennerauhaa – rauhallisia liikenneympäristöjä ja maltillisia liikenteessä liikkujia

Liikennerauha pyöräilyviikon pääteemana viittaa sekä liikenneympäristön rauhoittamiseen että liikenteessä liikkujien rauhalliseen käyttäytymiseen. Rauhallinen, ja turvalliseksi koettu liikenneympäristö ja liikennekulttuuri ovat tekijöitä, jotka lisäävät pyörällä liikkumisen houkuttelevuutta kaiken ikäisillä.

Liikenneympäristöä voidaan rauhoittaa sekä rajoituksin että rakenteellisin keinoin, joilla tiedetään olevat suuri merkitys liikenneturvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Liikenneympäristön rauhoittaminen on tärkeää kaikkialla, missä jalankulun ja pyöräilyn houkuttelevuutta ja turvallisuutta halutaan parantaa. Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää alueisiin, joilla liikkuu tai halutaan liikkuvan paljon lapsia. Tällaisia ovat päiväkoti- ja koulumatkareitit sekä koulujen ja päiväkotien lähiympäristö. Yhtälailla rauhallisia liikenneympäristöjä tarvitaan harrastusmatkoilla, esimerkiksi kulttuurilaitosten ja kirjastojen ja liikuntapaikkojen läheisyydessä. Kun liikenneympäristö on riittävän turvallinen ja sujuva itsenäisesti pyöräileville lapsille, on se sitä myös ikäihmisille ja pyöräilyä vasta aloitteleville – iästä riippumatta.

Viikon teemapäivät:

Sähköpyöräpäivä 6.5. maanantai 

"Nopeammin, pidemmälle, hauskemmin", hehkutetaan sähköpyöriä usein. Ja syystäkin, sillä sähköavusteiset pyörät rikkovat monien mielikuvan arkipyöräilystä vaativana tai jollain tapaa hankalana asiana. Sähköpyöriä myydään tällä hetkellä käytännössä niin paljon kuin kauppa saa uutta tavaraa sisään. Uutta pyörää saattaa joutua odottamaan pitkään. Sähköpyöriä myytäisiin paljon enemmänkin kuin niitä tällä hetkellä on mahdollista saada myyntiin.

Suomessa myytiin vuonna 2023 noin 280 000 polkupyörää, joista sähköpyörien osuus oli 29 %. Sähköpyörät ovat yleistyneet etenkin työmatkoilla ja pyörämatkailukohteiden vuokrapyörätarjonnassa.

Sähköpyörää pidetään tyypillisesti arvokkaana hankintana, minkä vuoksi sähköpyöräilijä toivoo, että pyöräpysäköinti suunnitellaan suojaamaan pyörää tehokkaasti ilkivallalta ja varastamiselta. Runsaasti kilometrejä polkeva sähköpyöräilijä myös arvostaa, jos sähköpyörää on mahdollista ladata pysäköinnin aikana.

Sähköpyöräpäivänä tuodaan esille sähköpyöräilyn vaikutuksia. Sähköpyörä on loistava kulkupeli, joka mahdollistaa entistä pidempien matkojen polkemisen. Tästä johtuen sähköpyöräilyn terveysvaikutukset ovat kokonaisuutena samaa luokkaa kuin ilman sähköavustusta polkemisen. Terveysvaikutusten lisäksi sähköpyöräily tekee hyvää ympäristölle; säännöllisesti työmatkansa sähköpyöräilevistä jopa 50 prosenttia kulki aiemmin työmatkansa yksityisautolla. Lue lisää sähköpyöristä.

 

Pyörällä töihin -päivä 7.5. tiistai 

Pyörällä töihin -päivänä tuodaan esille työmatkapyöräilyn positiivisia vaikutuksia esille sekä kannustetaan työnantajia pohtimaan kuinka työmatkapyöräilyä voidaan edistää työpaikoilla. Työmatkoista noin kolmannes kuljetaan kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä ja loput henkilöautolla. Lyhyistä 1–2 kilometrin mittaisista työmatkoista lähes puolet kuljetaan henkilöautolla ja alle yhden kilometrin työmatkoista neljännes. Työnantajien rooli pyöräilyn edistäjinä on tärkeä, koska heillä on runsaasti mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten ihmiset liikkuvat. Kiinnittämällä huomiota siihen, että pyöräilijöillä on käytössään laadukkaat ja turvalliset pyöräpysäköintipaikat, sekä järjestämällä asianmukaiset suihku- ja pukeutumistilat, työnantaja osoittaa, että pyöräily nähdään tasavertaisena kulkutapana muiden liikkumismuotojen rinnalla. Työnantajalle pyöräilyn edistäminen on erittäin kannattavaa. Parempi kunto vähentää sairauspoissaoloja, lisää työtyytyväisyyttä ja työn tuottavuutta. Verrattuna autojen pysäköintipaikkoihin, pyöräpysäköinti vie vähemmän tilaa ja on edullisempaa toteuttaa.

Pyörällä töihin -päivänä innostetaan kaikkia kokeilemaan työmatkan tai ainakin osan matkasta kulkemista pyörällä ja säännöllisen työmatkapyöräilyn aloittamista. Pyörällä töihin -päivänä järjestetään erilaisia työmatkapyöräilijöille suunnattuja tapahtumia, joissa kampanjoidaan työmatkaliikkumisen hyödyistä sekä vaikutuksesta muuhun liikenteeseen.  Lue lisää työmatkapyöräilyn edistämisestä Liikkuva Työelämän -verkkosivuilta. 

 

Pyörällä kouluun -päivä 8.5. keskiviikko 

Pyörällä kouluun -päivänä kannustetaan koululaisia, opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa kulkemaan matkansa pyörällä. Liikkumisen vapaus ja vauhdin hurma motivoivat lapsia ja nuoria pyöräilemään. Aikuisten tehtävänä on varmistaa, että kotien ja koulun väliltä löytyy turvallisia ja sujuvia pyöräreittejä ja että koulujen lähikaduilla ja piha-alueilla liikutaan ensisijaisesti kävellen ja pyörällä. Pyörällä liikkumisen houkuttelevuutta voidaan lisätä myös laadukkaalla pyöräpysäköinnillä: riittävä määrä runkolukittavia, mielellään katettuja, telineitä sisäänkäyntien lähettyvillä on viesti pyöräilyyn kannustavasta koulusta. Pyöräilyviikko on hyvä hetki laskea oppilaiden kanssa, löytyykö pihalta varmasti teline kaikille ja kaikenlaisille pyörille. Uuden Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaan koulun piha-alueelta tulisi löytyä yksi pyöräpysäköintipaikka per oppilas ja 0,5 per henkilökunta.

Pyörällä kouluun -päivän tärkein tehtävä on sytyttää rakkaus pyöräilyyn. Rakkaus pyöräilyyn syntyy siitä, että pyöräily on lähtökohtaisesti hauskaa ja siihen kannustetaan. Suosittelemme pyöräretkiä: porukalla pyöräileminen parantaa opettajien mukaan luokkahenkeä ja opettaa muiden huomioimista ainutlaatuisella tavalla. Yhdessä poljettu pitkä matka rohkaisee heitäkin, jotka eivät aikaisemmin ole niin pitkälle polkeneet.

Pyöräilyleikit ja pyöräilyoppitunnit ovat mutkaton tapa lähestyä pyöräilyä. Pidempiä retkiä varten voi olla hyvä kerrata pyöräilyä koskevia liikennesääntöjä ja katsastaa pyörän kunto. Kevyen katsastuksen voi hoitaa lähes kuka tahansa, mutta pyöränhuoltotapahtumiin voi apua kysellä myös vanhempainyhdistyksiltä tai paikallisilta pyöräilyseuroilta

 

Pyörällä harrastuksiin -päivä 9.5. torstai

Pyörällä harrastuksiin -päivänä jokaisen toivotaan jättävän autonsa kotiin mihin tahansa harrastukseen lähtiessään. Laulu- tai soittotunneille, näytelmä- tai elokuvakerhoon suuntaavat saavat matkalla hyvän annoksen liikuntaa ja ulkoilmaa. Urheiluharrastukseen menevät saavat lihaksensa lämpimiksi ennen treeniä. Vastaavasti kotimatkalla elimistö pääsee palautumaan suorituksesta. Usein näkee, että liikuntapaikkojen parkkipaikat suorastaan pursuavat henkilöautoja, joiden seassa pyöräilijät ja kävelijät sukkuloivat.  Pyöräilyyn kannustamiseksi löytyy monenlaisia keinoja. Esimerkiksi varusteiden säilyttämiseen tarkoitetut kaapit sekä piha-alueet, joissa on selkeästi osoitettu eri kulkumuodoille omat reittinsä ovat erinomaisia keinoja osoittaa, että pyörällä liikkumista arvostetaan. Mainittakoon, että pyöräpysäköintiin panostaminen ei vaadi lisätilaa, sillä yhden henkilöauton paikalle mahtuu kuudesta kahdeksaan polkupyörää sekä liikuntapaikkojen että musiikkiopistojen ja teatteritalojen edessä.

Pyörällä harrastuksiin -päivä on loistava hetki kokeilla, miten helposti arkeen saa tarvittavan lisän liikuntaa. Päivä tarjoaa harrastuspaikoille mahdollisuuden osoittaa, että pyöräilijät ovat tervetulleita ja toivottuja!

 

Pyörällä kauppaan -päivä 10.5. perjantai  

Oletko harkinnut tekeväsi kauppareissut auton sijaan pyörällä? Nykypäivänä erilaiset kuljetusratkaisut mahdollistavat isompienkin ostosreissujen hoitamisen pyöräillen. Tavarapyörän kyydissä tai pyöräkärryssä kuljetat helposti viikon ruokatarpeet, kun taas pienemmät ostokset kulkevat kätevästi repussa, sivulaukuissa tai pyörän korissa. Kuljetusmahdollisuuksien lisäksi kaupassa käynnin mielekkyyteen vaikuttavat lähiympäristön pyöräilyolosuhteet. Mitä paremmin ympäristö huomioi pyöräilyn, sitä enemmän ihmiset hyödyntävät pyörää kaikilla arjen matkoillaan. Pyörällä kauppaan -päivänä keskiöön nousee turvallinen pyöräpysäköinti. Kun pysäköinti on hyvin suunniteltu ja eri pyörämallit huomioon ottava, siihen jättää mielellään pyöränsä pidemmänkin kauppareissun ajaksi.

Pyörällä kauppaan -päivä kannustaa kansalaisia hoitamaan ostosreissut polkupyörällä ja esittelee siihen soveltuvia kuljetusratkaisuja. Samalla kannustetaan kaupan alan toimijoita edistämään sujuvaa ja turvallista pyöräilyä laadukkaan pyöräpysäköinnin, kaupan piha-alueen pyöräreittien sekä opasteiden ja viestinnän  kautta. Näkyvä ja tarpeeksi suuri pyöräpysäköinnin symboli opastaa ja toivottaa pyöräilijät tervetulleeksi.

 

Pyörämatkailupäivä 11.5. lauantai

Pyörämatkailu on saatu vahvaan kasvuun Suomessa viimeisen parin vuoden aikana ja kasvu tulee varmasti jatkumaan lähivuosina. Pyörämatkailija, jonka polkupyörän tarakan molemmilta puolilta sekä ohjaustangolta löytyy pyörälaukku arvostaa sitä, että polkupyörän voi jättää vahtimatta pysähtyessään syömään tai kysyäkseen majoituspaikkaa. Yön yli reissuilla on tärkeää, että pyöräpysäköinti on laadukas ja jokainen pyörämatkailija voi jättää pyöränsä parkkiin pelkäämättä, että matkantekoväline on kadonnut yön aikana. Yön yli kestävässä pyöräpysäköinnissä tärkeää on lukittu ja katseilta suojassa oleva tila, kuten halli tai muu ulkorakennus. Yritysten, jotka ovat panostaneet pyöräpysäköintiin on mahdollista hakea itselleen Tervetuloa pyöräilijä -tunnusta, joka on Pyörämatkailukeskuksen myöntämä tunnustus osoituksena pyöräilijäystävällisestä asenteesta sekä pyöräilijät huomioivista palveluista. Tällä hetkellä Suomesta löytyy yli 500 tunnuksen saanutta yritystä ja palvelua.

Pyörämatkailupäivänä nostetaan esille pyörämatkailukohteita, -reittejä ja palveluja sekä innostetaan vapaa-ajan pyöräilyyn maastossa, maanteillä ja kaupungeissa. Valmiit reittiehdotukset kartalla ja reittikuvaukset palveluineen houkuttelevat ihmisiä pyörämatkailemaan. Tärkeää on tehdä tiivistä yhteistyötä myös alueen pyörävuokraamoiden ja opastettuja pyörämatkoja tarjoavien yritysten ja yhdistysten kanssa. Oman kunnan ja alueen yrityksiä on luontevaa kannustaa hakemaan Tervetuloa Pyöräilijä -tunnusta ja viestiä palveluiden tärkeydestä pyörämatkailun kehittämisessä. Myös uusien pyörämatkailureittien lanseerausta ja testaamista sekä muita uusia avauksia pyörämatkailun kehittämiseksi kannattaa ajoittaa Pyöräilyviikolle ja Pyörämatkailupäivään.

 

Pyörällä kaiken ikää -päivä 12.5. sunnuntai

Pyöräilyviikon päättää Pyörällä kaiken ikää -päivä. Ikäihmisille pyöräily on erinomaista kestävyysliikuntaa, joka ylläpitää toimintakykyä ja terveyttä. Polkupyörä tarjoaa mahdollisuuden itsenäiseen liikkumiseen, jolla voi parhaimmillaan olla todella suuri ja voimaannuttava vaikutus hyvinvoinnille. Sen vuoksi on tärkeää, että pyöräilyn infrastruktuuri on sellainen, että siellä voi turvallisesti polkea ikään katsomatta kuka vain.

Pyöräily soveltuu hyvin ikäihmisille, koska ajaminen ei edellytä ajokorttia. Ulkoilu tuo vaihtelua ja virkistystä ikäihmisten arkeen ja sähköpyörän monet versiot tarjoavat fyysisesti kevyemmän vaihtoehdon perinteiselle polkemiselle. Pyöräpysäköinnin osalta on tärkeää, että niissä huomioidaan erilaisten pyörämallien lisäksi helppo ja sujuva käytettävyys. Raskaan pyörän nostaminen etupyörille varattuun telineeseen saattaa muodostua haasteeksi, kun maasta nousevaan esimerkiksi u-mallin pyörätelineeseen pyörän saa pysäköityä helposti. Myös kolmipyöräiset kulkuvälineet saa lukittua telineeseen, kun sen ympärillä on tilaa riittävästi.

Ikääntyneiden ajatuksia, kokemuksia ja havaintoja kartoittamalla saadaan tietoa paikoista, jotka vaativat ympäristön turvallisuutta ja esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä. Pyörällä kaiken ikää -päivälle sopivatkin hyvin erilaiset tempaukset ja kahvihetket, joissa keskustellaan pyöräily-ympäristöstä ja siitä minkälaisen sen tulisi olla. Pyörällä kaiken ikää -päivänä järjestetään myös ikäihmisille suunnattuja ja eri sukupolvia yhdistäviä retkiä ja tapahtumia. Yhteistyötä tehdään mm. Suomen Ladun ja Ikäinstituutin kanssa. Lue lisää ikäihmisten pyöräilystä.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset