YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU 15.12.2021 MENNESSÄ

Avustus maksetaan tiekunnalle. Tien varrella tulee sijaita vähintään yksi vakituinen asuinrakennus ja avustusta maksetaan viimeiseen asuttuun taloon asti. Kunnossapitoavustuksen enimmäismäärä on 40 % toteutuneista kustannuksista, enintään 400 € / km. Avustussumma määräytyy lopullisesti vuosittain jätettyjen avustushakemusten ja talousarvioon varatun määrärahan suhteessa.

Avustuksen saamiseksi tiekunnan tai toimitsijamiehen tulee esittää selvitys maksetuista kustannuksista viimeistään 15.12.2021 mennessä täyttämällä hakemuslomake sekä tiliselostus.