YTYÄ-hankkeen kyselyn tulokset

Asuminen
14.03.2022
Perusturvaliikelaitos Saarikka
Kyyjärven kunta
Anne-Mari Hautala
Talo.

YTYÄ-hankkeen kyselyn tulokset

Perusturvaliikelaitos Saarikan kuntien (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi) 63-68 vuotiaille asukkaille tehtiin loppuvuodesta kysely, jossa selvitettiin heidän nykyistä ja tulevaisuuden suunnitelmia asumisen suhteen. Kyselyn otoskoko oli kaikkiaan 2014 kuntalaista, joista vastasi 1195 eli vastausprosentiksi muodostui erinomainen 59,4. Korkean vastausprosentin lisäksi kyselyn vapaassa palautekohdassa oli valtaisa määrä kiitoksia tärkeän asian esille nostamisesta kyselyn myötä. Asiaa selvästi pidettiin tärkeänä.

Kyyjärven tulokset julkistettiin 10.3.2021 työpajassa. Ohessa Kyyjärven tulokset koottuna.

Suuret kiitokset lukuisista vastauksistanne.

YTYÄ hanke on ympäristöministeriön, perusturvaliikelaitos Saarikan ja alueen kuntien alueen yhteisesti rahoittama hanke, jossa pyritään kehittämään alueen kuntien keskusta-alueita ikääntyvien asumista houkutteleviksi. Hanke toteutetaan 15.8.2021-31.5.2022 välisenä aikana Perusturvaliikelaitos Saarikan hallinnoimana, yhdessä alueen kuntien kanssa.

 

Ystävällisin terveisin,

Timo Itäpuisto

Perusturvaliikelaitos Saarikka

Liitetiedostot

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset