Sivistyslautakunnan järjestöavustukset

Kunnalliselämä
08.09.2022
Kyyjärven kunta
Maija-Liisa Immonen
nopolanews

Sivistyslautakunnan järjestöavustukset

Sivistyslautakunta hyväksyi sivistyslautakunnan myöntämille järjestöavustuksille uudet jakoperusteet 18.5.2022 kokouksessaan. Sivistyslautakunnan avustuksilla järjestetyn toiminnan tulee edistää kyyjärveläisten hyvinvointia ja terveyttä liikunnan, nuorisotyön tai kulttuurin keinoin. Toiminta-avustusten tavoitteena on tukea vapaata kansalaistoimintaa ja toimijoiden välistä yhteistyötä, monipuolistaa ja täydentää liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelutarjontaa sekä edistää kuntalaisten yhdenvertaisia osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia. Sivistyslautakunta ei myönnä avustuksia kilpaurheiluun.
Avustusta saavan yhdistyksen toiminnan pitää olla sijoittunut Kyyjärvelle ja toimintaan osallistuvien olla pääsääntöisesti kuntalaisia. Avustettavan toiminnan tulee olla avointa ja saavutettavaa.

Avustuksia jaetaan nuorio-, liikunta- ja kulttuuritoimintaan ja jakoperusteissa painottuu ohjattu toiminta, kuten aikaisemmissakin perusteissa.  Myös tapahtumien järjestämiseen ja erilaisiin projekteihin sekä koulutus- ja leiritoimintaan voi saada avustusta.  Lisäksi sivistyslautakunta voi myöntää harkinnanvaraista yleisavustusta järjestölle.  Yleisavustuksen perusteena mm. toiminnan merkitys ja erikoispiirteet, toiminta edistää merkittävästi kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, yhdistyksen taloudellinen tilanne, tarve avustukseen, mahdollisuudet varainhankintaan.  

Avustusperusteet löytyvät liitteestä. Avustukset tulevat hakuun marraskuussa 2022, viimeinen hakupäivä 30.11.2022. Kohde-, tapahtuma- ja projektiavustusta tulee hakea etukäteen. 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset