Hyvinvoinnin edistämisestä Kyyjärvellä

Hyvinvointi
16.02.2023
Kyyjärven kunta
Maija-Liisa Immonen
Hyvinvointia kuntalaisille

Hyvinvoinnin edistämisestä Kyyjärvellä

Kyyjärven sivistys- ja hyvinvointilautakunta on hyväksynyt 18.1.2023 ehkäisevän päihdetyön, mielen hyvinvoinnin ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn suunnitelman vuosille 2023-2025, suunnitelma on liitteenä. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa enaltaehkäisevän työn toteutuminen kaikissa kunnan palveluissa sekä vahvistaa yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien tahojen, järjestöjen sekä elinkeinoelämän kesken kuntalaisten päihde- ja mielenterveyshaittojen vähentämiseksi. Suunnitelma täydentää kunnan hyvinvointisuunnitelmaa. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vastaa hyvinvoinnin edistämistyöstä kunnassa.

Ehkäisevän päihdetyön, mielen hyvinvoinnin ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn suunnitelmaan vuosille 2023-2025 on laadittu tavoitetaulukko, jossa on esitetty toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitetaulukko on liitteenä.

Tavoitteita on asetettu eri ikäisille kuntalaisille: Varhaiskasvatusikäiset, perusopetusikäiset ja nuoret, työikäiset / aikuiset sekä ikääntyneet. Tavoitteissa painottuvat ennaltaehkäisy, mielenterveyden ongelmien, päihdeongelmien ja lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja varhainen puuttuminen ongelmatilanteissa,  tiedottamista mielen hyvinvoinnista, päihteistä ja lähisuhdeväkivallasta,  itsetunnon ja elämäntaitojen vahvistamista, vanhemmuuden tukea ja yksinäisyyden ehkäisyä.  Vahvistetaan ongelmilta suojaavia tekijöitä, tuetaan, autetaan ja ohjataan palveuihin ongematilanteissa. 

Kyyjärven kunta on savuton työpaikka vuoden 2023 alusta alkaen, kuten lähes kaikki kunnalliset työpaikat Suomessa. Savuttomuus tarkoittaa mm. sitä, että 

  • Tupakointi on kielletty kaikkialla työpaikan sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä tavoilla.
  • Työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos, riittävän kauas rakennuksesta siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin.
  • Tupakointi on kielletty työaikana eikä työaikana tapahtuvaa virallisten taukojen ulkopuolista tupakointia lasketa työajaksi.
  • Uusia tupakointitiloja ei rakenneta eikä niitä ole yrityksen omistamissa tai hallinnoimissa rakennuksissa ja työtiloissa.
  • Työpaikan edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia.
  • Tupakkatuotteita ei myydä työpaikoilla.
  • Tupakoivaa henkilökuntaa tuetaan tupakoinnin lopettamisessa.
  • Ilmoitus työpaikan savuttomuudesta on ilmoitettu asianmukaisin kyltein esimerkiksi ulko-ovilla.
  • Työnhakuilmoituksissa kerrotaan työpaikan olevan savuton.

Koulun alueella mukaan lukien liikuntasali on tupakointi ollut aikaisemminkin kielletty tupakkalin mukaisesti.  Kielto koskee sekä kouluaikaa että kouluajan ulkopuolista aikaa. Nyt myös Kivirannan palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä tupakointi on kielletty, samoin kirjaston. 

Vuonna aikana on erilaisia teemaviikkoa ehkäisevään päihdetyöhön ja mielen hyvinvointiin liittyen: Tipaton tammikuu, Selvin päin kesään, harrastusviikko syyskuussa, Säkitön syyskuu / nuuskaton nuoruus - loistava tulevaisuus, mielenterveyspäivä lokakuussa, ehkäisevän päihdetyön viikko ja mielenterveysviikko marraskuussa, Anna lapselle raitis joulu. 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset